កងទ័ពការពារព្រំដែន តីង្វៀន រក្សារឹងមាំអធិបតេយ្យព្រំដែនជាតិ

ដោយបានកំណត់ច្បាស់ថាការកសាងនិងការពារព្រំដែនជាតិជាភារកិច្ចចម្បង ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះ កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនបណ្ដាខេត្តតំបន់ តីង្វៀន តែងតែ "ច្បាមប្រជាជន ច្បាមភូមិ ច្បាមនិគមច្បាមអាជ្ញាធរ" ព្រមទាំងសហការយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយកងកម្លាំងការពារព្រំដែនប្រទេសជាមិត្ត ឡាវ និង កម្ពុជា គ្រប់គ្រងល្អខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន បង្គោលព្រំដែន។ 
កងទពការពារពរដែន តងវៀន រកសារងមាអធបតេយយពរដែនជាត hinh anh 1
យុទ្ធជនស៊ើបការណ៍ទាំងឡាយនៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន អៀហ្លែវ (ខេត្ត ដាក់ឡាក់) យាមល្បាតតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែន

កងទពការពារពរដែន តងវៀន រកសារងមាអធបតេយយពរដែនជាត hinh anh 2
នាទីសម្រាកតាមផ្លូវក្នុងដំណើរយាមល្បាតរបស់យុទ្ធជនស៊ើបការណ៍ទាំងឡាយនៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន អៀហ្លែវ (ខេត្ត ដាក់ឡាក់)
កងទពការពារពរដែន តងវៀន រកសារងមាអធបតេយយពរដែនជាត hinh anh 3
កងកម្លាំងការពារព្រំដែននិងបងប្អូនជនជាតិនៅខេត្ត ដាក់ឡាក់ ផ្សារភ្ជាប់ស្អិតល្មួតរួមគ្នាការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន បង្គោលព្រំដែនរក្សាភាពសុខសាន្តត្រាណនៅព្រំប្រទល់
កងទពការពារពរដែន តងវៀន រកសារងមាអធបតេយយពរដែនជាត hinh anh 4
យុទ្ធជនទាំងឡាយនៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនខេត្ត ដាក់ឡាក់ យាមល្បាតនៅតំបន់ទន្លេ ស្រែពក
កងទពការពារពរដែន តងវៀន រកសារងមាអធបតេយយពរដែនជាត hinh anh 5
កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន អៀហ្លែវ (ខេត្ត ដាក់ឡាក់) យាមល្បាត
ដោយទូកកាណូតនៅចំណុចបំបែកបីនៃដៃទន្លេព្រំដែន
 
ក្នុងការងារធានាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជារឿយៗ កងទ័ពការពារព្រំដែន តីង្វៀន ក៏បានចាត់តាំងយាមល្បាតតាម ដានសម្ងាត់ ត្រួតពិនិត្យល្អតាមតំបន់ព្រំដែននានារកឃើញនិងទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលារាល់ប្រភេទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនខុសច្បាប់រួមចំណែកជំរុញការផ្ដោះប្ដូរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមនៅសងខាងព្រំដែនទាំងពីរ៕
 

សំណើ