កិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា - ឡាវ - វៀតណាម លើកទី ៩

គេហទំព័រនៃកាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម) សូមឧទ្ទេសនាមនូវរូបភាពមួយចំនួន អំពីសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំ៖
 
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូ វៀតណាម បានធ្វើដំ ណើរទៅដល់ខេត្ត សៀមរាប នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា - ឡាវ - វៀតណាម លើកទី ៩ (CLV9) តាមការអញ្ជើញរបស់ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុនសែន។ ក្នុងរូបថត៖ ទិដ្ឋភាពពិធីទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ សៀមរាប។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញដឹកនាំដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ វៀតណាមចូលរួមកិច្ចប្រជុំ។​​ ក្នុងរូបថត៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក នៅក្នុងអង្គប្រជុំ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

លោកនាយក រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន ស៊ន់ភុក នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុនសែន និងនាយករដ្ឋមន្រ្តី ឡាវ លោក ថងលូនស៊ីសូលីត (Thongloun Sisoulith) អញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា - ឡាវ - វៀតណាម​ លើកទី  ៩ (CLV9)។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត  -   ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម
 
ក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា - ឡាវ - វៀតណាម លើកទី ៩ (CLV9) លោកនាយក រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក បានអញ្ជើញជួបសវនការជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុនសែន នៅខេត្ត សៀមរាប ប្រទេស កម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
 
លោកនាយក រដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀន ស៊ន់ភុក នាយក រដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុនសែន និង នាយករដ្ឋមន្រ្តី ឡាវ លោក ថងលូនស៊ីសូលីត (Thongloun Sisoulith) ក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា - ឡាវ - វៀតណាម លើកទី ៩  (CLV9)។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម


សំណើ