កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ OANA លើកទី ៣៨ នៅម៉ាឡេស៊ី


កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំសូមគោរពឧទ្ទេសនាមដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនូវរូបភាពមួយចំនួនស្តីអំពីសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូ វៀតណាម ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ។
 
ប្រធានគណៈប្រតិភូទាំងឡាយដែលអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈ កម្មាធិការ OANA លើកទី ៣៨ ថតរូបជាមួយគ្នា។ រូបថត៖ គីមយុង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
 
គណៈប្រតិភូ វៀតណាម ដែលដឹកនាំដោយអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម លោក ង្វៀនឌឹកលើយ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនិងមានបទបង្ហាញដ៏មានសារៈសំខាន់ក្រោមប្រធានបទ "អនាគតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងបញ្ហាប្រឈមចោទឡើងចំពោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិទាំងឡាយ"។ រូបថត៖ គីមយុង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម
អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម លោក ង្វៀនឌឹកលើយ (ខាងស្ដាំ) ជាមួយអគ្គនាយកនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិ ម៉ាឡេស៊ី (ប៊ែរណាម៉ាុ - Bernama) លោក Zulkefli Salleh ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិទាំងពីរ។ គីមយុង-ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
 
អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម លោក ង្វៀនឌឹកលើយ ប្រគល់កាដូអនុស្សាវរីយ៍ជូនលោក Zulkefli Salleh អគ្គនាយកនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិ ម៉ាឡេស៊ី (ប៊ែរណាម៉ាុ - Bernama)។ រូបថត៖ គីមយុង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម
 

 


សំណើ