កម្មាភិបាល យុទ្ធជនកោះ ទ្រឿងសា “រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៌ ហូជីមិញ”


កម្មាភិបាល បក្ខជន យុទ្ធជនឧស្សាហ៍ទៅទស្សនា រៀនសូត្រនៅអាគាររំលឹកគុណូបការៈលោកប្រធាន ហូជីមិញ អនុវត្តល្អការងារចូលរួមហ្វឹកហ្វឺនត្រៀមខ្លួនតស៊ូប្រយុទ្ធ បង្កើនការដើរល្បាត ឈរយាមប្រចាំការប្រតិបត្តិការសឹក កែប្រែដីដើម្បីដាំដើម ឈើគ្របដណ្ដប់ពណ៌បៃតង បំបាត់សភាពទុកដីចោលទំនេរនៅលើកោះ បង្កើនការដាំបន្លែស្រស់។ល។
 
យុទ្ធជនកោះទ្រឿងសា រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមលោកអ៊ំតាំងពីការងារនីមួយៗទងើ្វ ជាក់សែង្តនីមួយៗប្រចាំថៃ្ង

អនុវត្តតាមដំបូន្មានរបស់លោកអ៊ំ កម្មាភិបាលយុទ្ធជនកោះ ទ្រឿងសា តែងតែខិតខំតស៊ូ លត់ដំ ពង្រីកស្មារតីសាមគ្គី គំនិតឈ្លាសវៃ អង់អាចក្លាហាន មោះមុត ពុះពារគ្រប់ក្ដីលំបាក ការសាកល្បងស៊ូប្ដូរជីវិត រឹងប៉ឹងនៅទីសមរភូមិមុខនិងសហការស្អិតរមួតជាមួយអង្គភាពនានាអនុវត្តល្អភារកិច្ច៖ ការពាររឹងមាំអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រកោះដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិ៕

កម្មាភិបាល យុទ្ធជនកោះ ទ្រឿងសា ដើរល្បាតជារឿយៗ ការពាររឹងមាំអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រកោះដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិ
ពេលប្រជុំជីវភាពមួយរបស់សាខាបក្សនៅលើកោះ ទ្រឿងសា
កម្មាភិបាល យុទ្ធជនកោះ ទ្រឿងសា ទស្សនារៀនសូត្រនៅអាគាររំលឹកគុណូបការៈលោកប្រធាន ហូជីមិញ លើកោះ


សំណើ