កាលៈទេសៈដណ្ដើមបានមេដាយមាសវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរសនៃក្រុមជម្រើសជាតិ វៀតណាម អាយុក្រោម ២៣ ឆ្នាំ

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ វៀតណាម អាយុក្រោម ២៣ ដណ្តើមបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ស៊ីហ្គេម លើកទី ៣១ ហើយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិ ថៃ អាយុក្រោម ២៣ ឆ្នាំដោយលទ្ធផល ១ ទល់នឹង ០ ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅលើកីឡដ្ឋាន មីឌិញ ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ វៀតណាម អាយុក្រោម ២៣ ដណ្តើមបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ស៊ីហ្គេម លើកទី ៣១ ហើយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិ ថៃ អាយុក្រោម ២៣ ឆ្នាំដោយលទ្ធផល ១ ទល់នឹង ០ ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅលើកីឡដ្ឋាន មីឌិញ

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ វៀតណាម អាយុក្រោម ២៣ ដណ្តើមបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ស៊ីហ្គេម លើកទី ៣១ ហើយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិ ថៃ អាយុក្រោម ២៣ ឆ្នាំដោយលទ្ធផល ១ ទល់នឹង ០ ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅលើកីឡដ្ឋាន មីឌិញ។

ជ័យជម្នះនេះជួយអោយកូនក្រុមនិងគ្រូបង្វឹក ប៉ាក់ហាងសែវ ឈានឡើងទៅកាន់តំណែងជើងឯកជាលើកទី ២ ជាប់គ្នាសម្រាប់វិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរសនៃព្រឹត្តិការណ៍ ស៊ីហ្គេម។ នេះជាលទ្ធផលសក្តិសមណាស់ខណៈពេលក្រុមជម្រើស វៀតណាម អាយុក្រោម ២៣ ឆ្នាំបានឆ្លងកាត់ដំណើរការដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។

កាលៈទេសៈដណដើមបានមេដាយមាសវញញាសាបាលទាតបរសនៃករមជមរើសជាត វៀតណាម អាយករោម ២៣ ឆនា hinh anh 1ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ វៀតណាម អាយុក្រោម ២៣ ដណ្តើមបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ស៊ីហ្គេម លើកទី ៣១ ហើយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិ ថៃ អាយុក្រោម ២៣ ឆ្នាំដោយលទ្ធផល ១ ទល់នឹង ០ ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅលើកីឡដ្ឋាន មីឌិញ

ជម្រើសជាតិ វៀតណាម អាយុក្រោម ២៣ ឆ្នាំ ជាក្រុមបាល់ទាត់តែមួយគត់មិនដែលចាញ់សោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ស៊ីហ្គេម លើកទី ៣១ ដោយបានយកឈ្នះ ៥ ប្រកួតនិងរកស្មើ ១ ប្រកួតស៊ុតបញ្ចូលទីបាន ១១ គ្រាប់និងមិនត្រូវធ្លុះសំណាញ់មួយគ្រាប់ណាឡើយ។

រូបថត៖ ខៀវមិញ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ អៀងថាន់


សំណើ