ខេត្ត ថាយង្វៀន អភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ ផ្សារជាប់នឹងការអភិរក្សកេរដំណែល ATK


ភ្ញៀវទេសចរណ៍អុជធូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញនៅអាគារឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញស្ថិតនៅលើកំពូលកូនភ្នំ ដែវយ៉ែ

តំបន់ ATK ឌិញហ្វា គឺជារមណីយដ្ឋានអប់រំឧត្តមគតិបដិវត្តន៍ដល់ជំនាន់យុវវ័យ
 
តំបន់ ATK ឌិញហ្វា មា នកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្តជាច្រើនត្រូវបានរដ្ឋចាត់លំដាប់ថ្នាក់ជាតិដូចជា៖ កេរដំណែល ទីនកែវ (ឃុំ ភូឌិញ) កន្លែងលោក អ៊ំហូ បានស្នាក់នៅនិងធើ្វការក៏ជាកនែង្លដែលលោកអ៊ំនិងការយាិល័យនយោបាយសម្រេចបើកយុទ្ធនាការ ដុងស៊ន់ (ដើមឆ្នាំ) ឆ្នាំ ១៩៥៣ - ឆ្នាំ ១៩៥៤ កេរដំណែលគុក ចឺជូ (កសាងកាលពីឆ្នាំ ១៩១៦) ជាកន្លែងដែលអាណានិគមបារាំង ឃុំឃាំងអ្នកស្នេហា ជាតិនិងបណ្តាយុទ្ធជនកុម្មុយនិស្តវៀតណាម...។ កាលពីឆ្នាំ ២០១២ តំបន់កេរដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្ត - អេកូឡូស៊ី ATK ឌិញហ្វាត្រូវបានរដ្ឋចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កេរដំណែលជាតិពិសេសដោយរួមមានកេរដំណែលជាង ១០០ កនែង្ល ប្រមូលផុំ្តនៅ ២៤ ឃុំនិងទីរួមសុ្រកនៅលើភូមិសាស្រ្តសុ្រក។
 
មកកាន់ ATK ឌិញហ្វា ភ្ញៀវទេសចរណ៍នឹងបានស្វែងយល់ពីចង្វាក់នៃ ចម្រៀង ថែន របស់ជនជាតិ  

នាឱកាសរដូវផ្ការីក ទិវានៃពិធីចុះពូជរបស់ជនជាតិ តៃ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ ច្រើនកុះករមកកាន់ ឌិញហ្វា

ដើម្បីអភិរក្ស ពង្រីកបណ្តាតម្លៃប្រវត្តិសាស្រ្តនិង ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍មកទស្សនាច្រើនកុះករ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកខេត្ត ថាយង្វៀន កៀរគរបានរាប់ពាន់លានដុងពីប្រភពទុនសង្គមូបនីយកម្មដើម្បីបណ្ដាក់ទុនជួសជុល អភិរក្សបណ្តាទីតាំងកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្ត កែលម្អទិដ្ឋភាពនិងកសាងសំណង់ជាច្រើននៃតំបន់កេរដំណែល៕


សំណើ