ខេត្ត បាកលៀវ ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម ផលិតបង្គានៃទូទាំងប្រទេស។

ខេតត បាកលៀវ ឆពោះទៅរកគោលដៅកលាយជាមជឈមណឌលឧសសាហកមម ផលតបងគានៃទទាងបរទេស។ hinh anh 1ខេត្ត បាកលៀវ ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម ផលិតបង្គានៃទូទាំងប្រទេស។ រូបថត៖ ថាញ់ញ៉ា

បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ និង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ បង្កើតទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីដ៏ថ្លៃថ្នូររវាងប្រជាជនទាំងពីរប្រទេសកាន់តែស៊ីជម្រៅ
កសិករខេត្ត និញធន់ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសក្នុងផលិតកម្ម
មោទនភាពតំបន់ដែនដីខេត្ត អានយ៉ាង
ការថែទាំនិងគ្រប់គ្រងហ្វូងត្រីចិញ្ចឹមក្នុងទ្រុងបែក្នុងរដូវភ្លៀងទឹកជំនន់
ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​កម្ពុជា​លើក​ឡើង​ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​វិជ្ជមាន​ក្នុង​ជីវភាពរស់នៅរបស់​ជន​ជាតិ​​ខ្មែរនៅ ​​វៀតណាម
ផ្នែកកសិកម្មខេត្ត ឡឹមដុង ចូលចង្វាក់ក្នុងដំណើរការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល