ខេត្ត សុកត្រាំង៖ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយ

ខេត្ត សុកត្រាំង៖ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយ

កាលពីយប់នៃថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីក្រុង សុកត្រាំង នាយកដ្ឋានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ (ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍) សហការជាមួយមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ខេត្ត សុកត្រាំង ប្រារព្ធពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃការកកើតនិងរីចចម្រើននៃសិល្បៈល្ខោន យូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលំដាប់ជាតិទាំងឡាយរបស់ខេត្ត៕

ខេតត សកតរាង៖ រលកអនសសាវរយខបគមរប ១០០ ឆនានៃលខោនយកេនងបរកាសទមរងបេតកភណឌវបបធមអរបទាងឡាយ hinh anh 1

អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត សុកត្រាំង លោក ង៉ូហ៊ុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំរីកចម្រើននៃសិល្បៈល្ខោនយូកេ

ខេតត សកតរាង៖ រលកអនសសាវរយខបគមរប ១០០ ឆនានៃលខោនយកេនងបរកាសទមរងបេតកភណឌវបបធមអរបទាងឡាយ hinh anh 2

ប្រគល់ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលំដាប់ជាតិចំពោះទម្រង់សិល្បៈប្រជាប្រិយ ភ្លេងពិណពាទ្យនិងរាំវង់របស់ជនជាតិ ខ្មែរ សុកត្រាំង ព្រមទាំងរបរសិប្បកម្មនំពា សុកត្រាំង 

ខេតត សកតរាង៖ រលកអនសសាវរយខបគមរប ១០០ ឆនានៃលខោនយកេនងបរកាសទមរងបេតកភណឌវបបធមអរបទាងឡាយ hinh anh 3

ប្រគល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលំដាប់ជាតិចំពោះរបរសិប្បកម្មនំពា សុកត្រាំង

ខេតត សកតរាង៖ រលកអនសសាវរយខបគមរប ១០០ ឆនានៃលខោនយកេនងបរកាសទមរងបេតកភណឌវបបធមអរបទាងឡាយ hinh anh 4

ការសម្តែងប្រភេទសិល្បៈល្ខោនយូកេ

ខេតត សកតរាង៖ រលកអនសសាវរយខបគមរប ១០០ ឆនានៃលខោនយកេនងបរកាសទមរងបេតកភណឌវបបធមអរបទាងឡាយ hinh anh 5

ការសម្តែងនៃវង់ភ្លេងពិណពាទ្យ ទម្រប់សិល្បៈមួយដែលទើបតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី លំដាប់ជាតិ 

ខេតត សកតរាង៖ រលកអនសសាវរយខបគមរប ១០០ ឆនានៃលខោនយកេនងបរកាសទមរងបេតកភណឌវបបធមអរបទាងឡាយ hinh anh 6

ការសម្តែងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យ ប្រភេទសិល្បៈមួយដែលទើបតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី លំដាប់ជាតិ

ខេតត សកតរាង៖ រលកអនសសាវរយខបគមរប ១០០ ឆនានៃលខោនយកេនងបរកាសទមរងបេតកភណឌវបបធមអរបទាងឡាយ hinh anh 7

សិល្បៈរាំវង់របស់ជនជាតិ ខ្មែរ សុកត្រាំ ប្រភេទបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលំដាប់ជាតិដែលទើបតែត្រូវបានទទួល ស្គាល់ថ្មីៗ នេះ

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ទ្រុងហៀវ

Tin liên quan

បញ្ចប់ការប្រណាំងទូក ងនិងសប្តាហ៍មហោស្រពពិធីអកអំបុក - ប្រណាំងទូក ងរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត សុកត្រាំង

បន្ទាប់ពីការប្រណាំងប្រជែងដ៏ផុលផុសអស់រយៈពេល ២ ថ្ងៃ នារសៀលថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ការប្រណាំងទូក ង និងសប្តាហ៍មហោស្រពពិធីអកអំបុក - ការប្រណាំងទូក ង របស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត សុកត្រាំង ដោយមានសកម្មភាពវប្បធម៌និងកីឡាដ៏ផុលផុសទាក់ទាញជាច្រើនបានបិទបញ្ចប់៕


ប្រគល់ពានរង្វាន់មហោស្រពល្ខោនយូកេខេត្ត សុកត្រាំង

កាលពីយប់នៃថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ខេត្ត សុកត្រាំង ប្រារព្ធ ពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួប ១០០ ឆ្នាំនៃការកកើត និងរីកចម្រើននៃសិល្បៈល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់ បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលំដាប់ជាតិរបស់ខេត្តដែលទើបបានទទួលស្គាល់។


បញ្ចប់ការប្រណាំងទូក ង អបអរសាទរពិធីបុណ្យអកអំបុកនៅខេត្ត ត្រាវិញ ឆ្នាំ ២០២០

នារសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ការប្រណាំងទូក ង នៅខេត្ត ត្រាវិញ អបអរសាទរពិធីបុណ្យអកអំបុកឆ្នាំ ២០២០ របស់ប្រជាជន ខ្មែរ នៅលើដងទន្លេ ឡុងប៊ិញ ទីក្រុង ត្រាវិញ បានបញ្ចប់ក្រោយពីការប្រកួតប្រជែងអស់រយៈពេល ២ ថ្ងៃ។


អភិរក្សនិងពង្រីកសិល្បៈល្ខោន យូកេ របស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរ ណាមបូ

នាថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ មន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍ខេត្ត ត្រាវិញ សហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យ ត្រាវិញ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្រ្ត “សិល្បៈល្ខោន យូកេ - ខួប ១០០ ឆ្នាំនៃការកកើតនិងរីកចម្រើន”។សំណើ