ខែ ឧសភា ឆ្ពោះទៅកាន់បញ្ជាការដ្ឋាននៃយុទ្ធនាការ ដៀនបៀនភូ

នាអំឡុងថ្ងៃនៃខែ ឧសភា ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ ប្រជាជន វៀតណាម ក៏ឆ្ពោះទៅកាន់មណ្ឌលកេរដំណែលបញ្ជាការដ្ឋាននៃយុទ្ធនាការ ដៀនបៀនភូ ទៀតនៅឃុំ មឿងផាំង ទីក្រុង ដៀនបៀនភូ (ខេត្ត ដៀនបៀនភូ) - កន្លែងឧត្តមសេនីយឯក វ៉ ង្វៀនយ៉ាប និងបញ្ជាការដ្ឋានយោធានៃយុទ្ធនាការឈរជើងបញ្ជាការយុទ្ធនាការទទួលបានជ័យជម្នះទាំងស្រុង។

ខែ ឧសភា ឆពោះទៅកានបញជាការដឋាននៃយទធនាការ ដៀនបៀនភ hinh anh 1 ផ្លូវចូលទៅកាន់បញ្ជាការដ្ឋាននៃយុទ្ធនាការ ដៀនបៀនភូ កាលពីដើម

៦៩ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជ័យជម្នះដ៏ល្បីរន្ទឺសុះសាយលើទ្វីបទាំងប្រាំកក្រើកភពផែនដី (១៩៥៤ - ២០២៣) សំណង់ទាំងឡាយនៅមណ្ឌលកេរដំណែលបញ្ជាការដ្ឋាននៃយុទ្ធនាការ ដៀនបៀនភូ សុទ្ធតែនៅថែរក្សាបានសឹងតែទាំងស្រុងនូវភាពដើមពីផ្លូវរូងក្រោមដី ជំរំរស់នៅនិងធ្វើការងាររហូតដល់ប៉មសង្កេតការណ៍ ចង្ក្រាន ហ្វាងកឹម ជាដើម។ 

 រូបថត៖ ថាញ់ទុង
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ