គ្រឿងភាជន៍ ថាញ់ហា - ទីកន្លែងទស្សនាកំសាន្តដ៏ទាក់ទាញបំផុត

ជាមួយរបរធ្វើគ្រឿងភាជន៍តាំងពីសតវត្សរ៍ទី ១៥-១៦ ម៉្លេះ ភូមិ ថាញ់ហា ខេត្ត ក្វាងណាម ត្រូវបានគេហទំព័រ tripi.vn រួមមានជំនាញការទេសចរណ៍និងអ្នកកាសែតនានាដែលជ្រើសតាំងដោយ សហគមន៍ទេសចរណ៍ វៀតណាម ជាភូមិសិប្បកម្មមួយក្នុងចំណោមភូមិសិប្បកម្មចំនួន ៣ ដែលបាននិយមចូលចិត្តបំផុតជាមួយភូមិគ្រឿងភាជន៍ បាតត្រាង (ហាណូយ) ភូមិផ្កាក្រដាស ថាញ់តៀន (ខេត្ត ធឿធៀនហ្វេ) ដោយអាស្រ័យឆ្លើយតបបាននឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតឹងតែងអំពីផលិតផល ទំនិញមានប្រពៃណី កិត្យានុភាព គុណភាព គ្រប់លក្ខខណ្ឌបំរើភ្ញៀវទស្សនា ជាវទិញ ស្និទស្នាល រុះរាយជាមួយភ្ញៀវទេសចរណ៍។
  
 ភ្ញៀវទេសចរណ៍ទស្សនា គយគន់និងសន្តាប់ការឧទ្ទេសនាមអំពីរបៀបធ្វើគ្រឿងភាជន៍ប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនភូមិ ថាញ់ហា ដែលមានអាយុកាលជាង ៥០០ ឆ្នាំ។

បន្តអាជីព

ផលិតផលគ្រឿងភាជន៍ប្រពៃណីនិងគ្រឿងភាជន៍វិចិត្រសិល្បៈ
ផលិតផលគ្រឿងភាជន៍ប្រពៃណី
ផលិតផលត្រូវបានច្នៃប្រឌិតពីបាតដៃដ៍ប៉ិនប្រសប់ទាំងគូ
ភ្ញៀវទេសចរណ៍បានធ្វើគ្រឿងភាជន៍ដោយផ្ទាល់ដៃ
សិប្បករគ្រឿងភាជន៍ ង្វៀនឡាញ់ (អាយុ ៨៤ ឆ្នាំ) ជំនាញខាងផលិតគ្រឿងភាជន៍ប្រពៃណី។
ឡដុតគ្រឿងភាជន៍
យកផលិតផលគ្រឿងភាជន៍ទៅហាលថ្ងៃ
ផលិតគ្រឿងភាជន៍ប្រពៃណី
 

សំណើ