ចែងចាំងពន្លឺផ្លេកៗ នាពេលរាត្រីនៅ ហាណូយ

រាត្រីនៅលើទីលានបដិវត្តន៍ខែ សីហា រាត្រីនៅលើទីលានបដិវត្តន៍ខែ សីហា

នាពេលថ្ងៃ ហាណូយ មានភាពអ៊ូអរនិងប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំង! ជីវភាពរស់នៅនៅទីប្រជុំជនអូសទាញអ្នក ហាណូយ ចូលក្នុងគន្លងមួយដែលនៅតែវិលជារៀងរហូតគ្មានទីបញ្ឈប់។ រួចហើយ អ្នកណាក៏នៅតែរវល់កួចតាមគន្លងនោះរហូតដល់ពួកគាត់ផ្ទាល់ក៏លែងស្គាល់បានខ្លួនឯងទៅទៀត។

ចែងចាងពនលផលេកៗ នាពេលរាតរនៅ ហាណយ hinh anh 1មតកចេតិយលោកប្រធាន ហូ ជីមិញ
ចែងចាងពនលផលេកៗ នាពេលរាតរនៅ ហាណយ hinh anh 2

អគារទទួលភ្ញៀវនៃរដ្ឋាភិបាលនៅលើវិថី ង៉ូក្វៀន

ចែងចាងពនលផលេកៗ នាពេលរាតរនៅ ហាណយ hinh anh 3

បង្គោលទង់ជាតិ ហាណូយ

ចែងចាងពនលផលេកៗ នាពេលរាតរនៅ ហាណយ hinh anh 4រាត្រីនៅលើទីលានបដិវត្តន៍ខែ សីហា
ចែងចាងពនលផលេកៗ នាពេលរាតរនៅ ហាណយ hinh anh 5ទីស្នាក់ការនៃផ្សារមូលបត្រ ហាណូយ

បើចង់គន់មើល ហាណូយ មួយដ៏ក្សេមក្សាន្តនិងបរមបុរាណវិញ លោកអ្នកចូររង់ចាំដល់ពេលរាត្រីមកដល់ ពេលលែងមានសម្លេងស៊ីផ្លេឡាន ដ៏អ៊ូអរគឹកកងទៀតនោះ ហាណូយ នឹងត្រឡប់មករកសម្រស់ដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ដែលធ្លាប់មានពីមុន...៕

ផលិតដោយ៖ ង្វៀនហ្វាង - ញ៉ឹតអាញ់ - ថាញ់ទុង

បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖  សឺន ហេង


សំណើ