ចូលឆ្នាំថ្មីនៅភូមិភាគខាងត្បូងកក់ក្ដៅដោយចំណងមេត្រីភាពរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជន

អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ ជូនអំណោយដល់យុទ្ធជនការពារព្រំដែនទាំងឡាយនៅកោះ ហនជូយ ចំណុះទីរួមស្រុក សុងដុក ស្រុក ត្រឹនវ៉ាន់ធើយ (ខេត្ត កាម៉ៅ) ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី និទាឃរដូវឈានមកដល់ អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ ជូនអំណោយដល់យុទ្ធជនការពារព្រំដែនទាំងឡាយនៅកោះ ហនជូយ ចំណុះទីរួមស្រុក សុងដុក ស្រុក ត្រឹនវ៉ាន់ធើយ (ខេត្ត កាម៉ៅ) ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី និទាឃរដូវឈានមកដល់

និទាឃរដូវកំពុងចូលមកដល់នៅគ្រប់តំបន់ភូមិភាគទូទាំងប្រទេសពីខេត្ត ហាយ៉ាង រហូតមកដល់តំបន់ដីជ្រោយ កាម៉ៅ តាំងពីទីក្រុងរហូតមកដល់តំបន់ជនបទស្រុកស្រែ ពីតំបន់ព្រំដែនចុងកាត់មាត់ញករហូតមកដល់កោះសមុទ្រឆ្ងាយដាច់ស្រយាល។

ចលឆនាថមនៅភមភាគខាងតបងកកកដៅដោយចណងមេតរភាពរវាងកងទពនងបរជាជន hinh anh 1អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ ជូនអំណោយដល់យុទ្ធជនការពារព្រំដែនទាំងឡាយនៅកោះ ហនជូយ ចំណុះទីរួមស្រុក សុងដុក ស្រុក ត្រឹនវ៉ាន់ធើយ (ខេត្ត កាម៉ៅ) ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី និទាឃរដូវឈានមកដល់
ចលឆនាថមនៅភមភាគខាងតបងកកកដៅដោយចណងមេតរភាពរវាងកងទពនងបរជាជន hinh anh 2យុទ្ធជនទាំងឡាយនៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន សុងត្រាំង ចំណុះស្រុក តឹនហ៊ឹង (ខេត្ត ឡុងអាន) ជួយប្រជាជនជួសជុលស្ពាន បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនបងប្អូនជនជាតិធ្វើដំណើរទៅមកក្នុងអំឡុងថ្ងៃដំណាច់ឆ្នាំចាស់ឈានដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី

រួមបញ្ចូលក្នុងបរិយាកាសនិទាឃរដូវ មនោសញ្ចេតនារបស់យុទ្ធជនការពារព្រំដែន ជាមួយអាជ្ញាធរព្រមជាមួយបងប្អូនបណ្តាជនជាតិកាន់តែជិតស្និទ្ធ ស្អិតល្មួតជាងទៀតហើយកក់ក្ដៅដោយចំណងមេត្រីភាពរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជន។

ចលឆនាថមនៅភមភាគខាងតបងកកកដៅដោយចណងមេតរភាពរវាងកងទពនងបរជាជន hinh anh 3និទាឃរដូវមកដល់ម្តងៗ កម្មាភិបាល យុទ្ធជនប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន មីគ្វីតី ចំណុះស្រុក ឌឹកហ្វេ (ខេត្ត ឡុងអាន) តែងចាត់តាំងផ្តោះប្តូរសិល្បៈជាមួយអង្គភាពទាំងឡាយនៃប្រទេសជាមិត្ត កម្ពុជា
ចលឆនាថមនៅភមភាគខាងតបងកកកដៅដោយចណងមេតរភាពរវាងកងទពនងបរជាជន hinh anh 4ប្រជាជនតំបន់ដីជ្រោយ កាម៉ៅ វេចនំអន្សមផ្ញើជូនយុទ្ធជនទាំងឡាយដែលឈរជើងលើភូមិសាស្ត្រ តំបន់ជ្រៅ តំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាល តំបន់ព្រំដែន កោះសមុទ្រ...

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំសូមបង្ហាញជូនដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នូវរូបភាពមួយចំនួនក្រោមប្រធានបទ ចំណងមេត្រីភាពដ៏កក់ក្តៅនៅតំបន់ដីនៃភូមិភាគខាងត្បូងនាអំឡុងថ្ងៃជិតចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ប៊ឹងបៀន - កៀវអាញយុង - ហ្វុិញឡឹម


សំណើ