ជនជាតិ ម៉ុង អ៊ឹកធឹកបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

ដល់ពេលណាត់ក៏ឡើងមក អោយតែដល់ឱកាសទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី ២ ខែ កញ្ញា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង នៅគ្រប់ភូមិនិគមឆ្ងាយដាច់ ស្រយាលចំណុះបណ្តាខេត្តតំបន់ភ្នំនៃភូមិភាគខាងជើង ក៏អ៊ឹកធឹកធ្វើដំណើរចេញទៅដងផ្លូវនៅទីក្រុងដើម្បីចូលរួមសប្បាយរីករាយក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ ផ្ដោះប្តូរមុខទំនិញ ប្រពៃណីបង្ហាញអោយឃើញសាមគ្គីភាព រាប់អានគ្នាស្អិតរមួតជាដើម៕

ជនជាត មង អកធកបណយឯករាជយជាត hinh anh 1ជនជាតិ ម៉ុង ប្រឡងបុកម្សៅធ្វើនំ បាញ់យ៉ី នៅសប្តាហ៍វប្បធម៌ - ទេសចរណ៍ស្រុក ម៉ុកចូវ (ខេត្ត សឺនឡា) ឆ្នាំ ២០២៣ នៅលើខ្ពង់រាប ម៉ុកចូវ
ជនជាត មង អកធកបណយឯករាជយជាត hinh anh 2ការសម្តែងគែន ម៉ុង រួមគ្នា
ជនជាត មង អកធកបណយឯករាជយជាត hinh anh 3នារីៗ ម៉ុង ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីទៅលេងបុណ្យ
ជនជាត មង អកធកបណយឯករាជយជាត hinh anh 4បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង នៅស្រុក ថានអ្វៀន (ខេត្ត ឡាយចូវ) ផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ ផ្ដោះប្តូរមុខទំនិញប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្លួន
ជនជាត មង អកធកបណយឯករាជយជាត hinh anh 5កីឡាករកីឡាការិនីជនជាតិ ម៉ុង ប្រកួតវិញ្ញាសាបាញ់ស្នានៅទិវាមហោស្រពវប្បធម៌កីឡាបណ្តាជនជាតិស្រុក ថានអ្វៀន (ខេត្ត ឡាយចូវ)

ផលិតដោយ៖ ឌិញធុយ - គ្វីទ្រុង - ង្វៀនអ្វាញ់ - ក្វាងក្វៀត
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ យ៉ាញ់លើយ


សំណើ