ជំនួបជួបជុំនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅខេត្ត វិញឡុង

ព្រះតេជគុណ សើនង៉ុកហ្វិញ អនុប្រធានគណៈសង្ឃាភិបាល​នៃពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ខេត្ត វិញឡុង ប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិ ខេត្ត និមន្តថ្លែងសង្ឃដីកាក្នុងជំនួប ព្រះតេជគុណ សើនង៉ុកហ្វិញ អនុប្រធានគណៈសង្ឃាភិបាល​នៃពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ខេត្ត វិញឡុង ប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិ ខេត្ត និមន្តថ្លែងសង្ឃដីកាក្នុងជំនួប

នាថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ខេត្ត វិញឡុង បានរៀបចំជំនួបជួបជុំព្រះសង្ឃ អ្នកមុខអ្នកការគ្រប់ព្រះអង្គ គណៈកម្មការវត្ត ពុទ្ធសាសនាទក្ខិណនិកាយខ្មែរ និងកម្មាភិបាល សមាជិកបក្សជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងបំពេញការងារ ចូលនិវត្តន៍ នៅលើភូមិសាស្ត្រ ខេត្ត នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ ២០២១ របស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ៕

ជនបជបជនាឱកាសបណយចលឆនាថមនៅខេតត វញឡង hinh anh 1ព្រះតេជគុណ សើនង៉ុកហ្វិញ អនុប្រធានគណៈសង្ឃាភិបាលនៃពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ខេត្ត វិញឡុង ប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិ ខេត្ត និមន្តថ្លែងសង្ឃដីកាក្នុងជំនួប
ជនបជបជនាឱកាសបណយចលឆនាថមនៅខេតត វញឡង hinh anh 2អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត វិញឡុង លោក ប៊ូយវ៉ាន់ងៀម អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងជំនួប
ជនបជបជនាឱកាសបណយចលឆនាថមនៅខេតត វញឡង hinh anh 3ទស្សនីយភាពរបាំជូនពរដែលសម្តែងដោយសិស្សសាលានៃវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិ ខេត្ត វិញឡុង ក្នុងជំនួប

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ធុយហាំង
ប្រែសម្រួលដោយ៖ សុគន់នីថា-បឹងឈូក


សំណើ