ជនអ៊ីស្លាមលើសកលលោកជាង ១,៥ ពាន់លាននាក់ទទួលអំណរបុណ្យសាសនា Eid al-Adha

ជនអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ទទួលអំណរបុណ្យ Eid Al-Adha នៅទីក្រុងហ្សាការតា កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា។ រូបថត៖ EPA/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ជនអ៊ីស្លាមនៅប្រទេស ហ្វីលីពីន ទទួលអំណរបុណ្យ Eid Al-Adha នៅទីក្រុងម៉ានីឡា កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា។ រូបថត៖ EPA/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ជនអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី ទទួលអំណរបុណ្យ Eid Al-Adha នៅទីក្រុងស៊ីតនី កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា។ រូបថត៖ EPA/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ប្អូនៗកុមារនៅប្រទេសលីបង់ ទទួលអំណរបុណ្យ Eid Al-Adha នៅទីក្រុង Baakline ភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានីបេរូត។ រូបថត៖ EPA/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ