តែ សានត្វៀត ទួជួ

តែ សានត្វៀត ទួជួ

ស្ថិតនៅកមិ្រតកម្ពស់ ១.៤០០ ម៉ែត្រប្រៀបនឹងកម្រិតទឹកសមុទ្រ ស្រុក ទួជួ (ខេត្ត ដៀនបៀន) បានធម្មជាតិប្រទានអោយនូវពូជតែកម្រដ៏មានតម្លៃ - តែ សានត្វៀត។ 

តែ សានតវៀត ទជ hinh anh 1ដើម្បីទាញយកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចពីដំណាំតែ ស្រុក ទួជួ មានគោលការណ៍ចលនាបងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង សកម្មប្រមូលផលត្រួយតែខ្ចីឱ្យចំរដូវកាល លើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មប្រមូលទិញផលិតផលទាំងស្រុងអោយបងប្អូនជនជាតិ

បច្ចុប្បន្ន ទួជួ មានដំណាំតែជិត ៦០០ ហិកតា ក្នុងនោះ មានចម្ការតែ សាន ត្វៀត ប្រហែល ៣០ ហិកតាដោយមានជាង ១០.០០០ ដើម ដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំ បានដាំប្រមូលផ្តុំនៅតាមឃុំនានាដូចជា៖ តាភីន ស៊ីញភីញ តាស៊ីនថាង និង ស៊ីនចាយ។

តែ សានតវៀត ទជ hinh anh 2កែច្នៃបឋមតែនៅនឹងកន្លែងដើម្បីធានាបាននូវរសជាតិនិងក្លិនដ៏ពិសេសនៃពូជតែសានត្វៀត ទួជួ

ស្រូបយកធាតុដី ធាតុអាកាសនៅតំបន់ខ្ពស់ ត្រូវបានបងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង ប្រមូលផលបេះដោយដៃ មិនប្រើប្រាស់ថ្នាំការពាររុក្ខជាតិ បានជាតែ សាន ត្វៀត មានគុណភាពស្អាតល្អ សុវត្ថិភាព ទឹកតែមានពណ៌លឿងថ្លា រសជាតិផ្អែមល្វីងពិសេសដាច់ដោយឡែក ហើយបានលក់នឹងតម្លៃខ្ពស់បង្គួរ៖ តែស្រស់ពី ១២.០០០ ដល់ ១៥.០០០ ដុងក្នុងមួយគីឡូក្រាម តែក្រៀមគឺពី ២០០.០០០ ដល់ ៥០០.០០០ ដុងក្នុងមួយគីឡូក្រាម។

តែ សានតវៀត ទជ hinh anh 3
តែ សានតវៀត ទជ hinh anh 4គំរូម៉ូដែលមួយចំនួននៃផលិតផលតែ សានត្វៀត ទួជួ

ដើម្បីបង្កើតពាណិជ្ជសញ្ញានិងការទុកចិត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ ជួយបងប្អូនជនជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច បំបាត់ភាពអត់ឃ្លាន កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ កសាង ជនបទថ្មី តែ សានត្វៀត ទួជួ ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ដៀនបៀន ជ្រើសរើសនិងអនុម័តក្នុងគម្រោងឃុំមួយផលិតផលមួយ (OCOP) ដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០១៨ - ២០២០៕

ទឺគ្វិញ


សំណើ