ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តា ជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២

ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តា ជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសិទជាតិ (ហាណូយ) លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស៊ន់ភុក ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខាបក្សលោក ត្រឹនក្វឹកវឿង ជាមួយនឹងសមមិត្តថ្នាក់ដឹកនាំអតីតថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋជាច្រើនរូបបានអញ្ជើញមកចូលរួមពីធិបើក មហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០។

ថនាកដកនាបកស រដឋអញជើញចលរមមហាសននបាតតណាងបណតា ជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ hinh anh 1សមមិត្ត ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋាភិបាល ប្រធានគណៈដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំការរៀបចំមហាសន្និបាតអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា
ថនាកដកនាបកស រដឋអញជើញចលរមមហាសននបាតតណាងបណតា ជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ hinh anh 2លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងប្រណាំង - ស្ងើចសរសើរមជ្ឈិមអញ្ជើញប្រគល់ជូនគ្រឿងឥស្សរិយយសការងារលំដាប់លេខមួយរបស់ប្រធានរដ្ឋឲ្យគណៈកម្មាធិការជនជាតិ
ថនាកដកនាបកស រដឋអញជើញចលរមមហាសននបាតតណាងបណតា ជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ hinh anh 3

ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន អញ្ជើញទស្សនាការតាំងបង្ហាញរូបភាព

ថនាកដកនាបកស រដឋអញជើញចលរមមហាសននបាតតណាងបណតា ជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ hinh anh 4

សមាជិកាការិយាល័យនយោបាយ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា លោកស្រី តុងធីផុង អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាត

ថនាកដកនាបកស រដឋអញជើញចលរមមហាសននបាតតណាងបណតា ជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ hinh anh 5

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី  ង្វៀនស៊ន់ភុក ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន សមមិត្តថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋនិងប្រតិភូតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចដែលជាភិក្ខុ ភិក្ខុនីនៃពុទ្ធសាសនា

ដំណឹងនិងរូបថត៖  វ៉ាន់ឌៀប


សំណើ