ថ្លើម​មិនល្អ ព្រឹក​ឡើង​នឹងមាន​សញ្ញា​៣​នេះ​

នៅពេលដែលថ្លើមអ្នកមានបញ្ហា ព្រឹកឡើងក្រោយពេលដែលក្រោកពីគេង អ្នកអាចនឹងមានអាចម៌ភ្នែកច្រើន ព្រោះពេលដែលថ្លើមមិនល្អ ភ្នែករបស់អ្នកអាចនឹងស្ងួតខ្លាំង។ ប្រសិនជាថ្លើមអ្នកកើតមានបញ្ហា មាត់របស់អ្នកនឹងអាចស្ងួតខ្លាំង ហើយមានក្លិនមិនល្អឡើយ។ ទោះបីជាអ្នកខ្ពល់មាត់និងញ៉ាំទឹកច្រើនយ៉ាង ណាក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថាក្លិនមាត់មិនល្អ ព្រមទាំងមាត់ស្ងួតខ្លាំងផងដែរ។

ថលើម​មនលអ ពរក​ឡើង​នងមាន​សញញា​៣​នេះ​ hinh anh 1

បើថ្លើមអ្នកមិនល្អ អញ្ចាញធ្មេញអ្នកនឹងងាយចេញឈាមដោយពេលដែលដុសធ្មេញម្តងៗ តែងចេញឈាមជានិច្ច។ ដូចនេះ បើអ្នកកើតមានអាការៈទាំងនេះអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នពីសុខភាពថ្លើមរបស់អ្នកឲ្យបានខ្ពស់៕ 

ដកស្រង់និងកែសម្រួលពីរស្មីកម្ពុជាដោយ៖  សិរីសួស្តី


សំណើ