“ទីកន្លែងដើម” បង្កបង្កើតប្រភពកម្មាភិបាលជនជាតិសំរាប់បន្តវេននៅខេត្ត យ៉ាឡាយ

ក្នុងកំឡុង ២៤ ឆ្នាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍ សាលាតែងតែសម្រេចជាស្ថាពរនូវភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូន ស័កិ្តសមជា “ទីកនែង្ល ដើម”បង្កបង្កើតប្រភពកម្មាភិបាលជនជាតិបន្តវេន ជា “ទង់នាំមុខ” ពីការងារអប់រំជនជាតិរបស់ខេត្ត យ៉ាឡាយ៕
ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ អត្រាសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាជាប់ចូលមហាវិទ្យាល័យ អនុមហាវិទ្យា ល័យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែកើនឡើង
 
ទន្ទឹមនឹងការងារបង្ហាត់បង្រៀន សាលានៅអនុវត្តល្អការងារថែទាំ បីបាច់សិស្សានុសិស្ស
ដែលជាកូនក្មួយបងប្អូនជនជាតិ
 
រាល់សកម្មភាពវប្បធម៌ កីឡារបស់សិស្សានុសិស្សតែងតែបានសាលាយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់

អ្នកគ្រូនិងសិស្សវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកខេត្ត យ៉ាឡាយក្នុងថ្ងៃបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៦ - ២០១៧
 
ម៉ោងធ្វើសកម្មភាពក្រៅថ្នាក់របស់សិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិក ខេត្ត យ៉ាឡាយ


សំណើ