ទីក្រុង ហូជីមិញ រក្សាខ្ជាប់ខ្ជួនតួនាទី “ក្បាលម៉ាស៊ីន” នៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទូទាំងប្រទេស


មិនត្រឹមតែនៅមជ្ឈមណ្ឌលប៉ុណ្ណោះទេ អាគារខ្ពស់ៗជាច្រើនលេចឡើងនៅតាមបណ្តា ខណ្ឌ ស្រុកបានធ្វើអោយផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់នៃទីក្រុង ហូជីមិញ

សំណង់គមនាគមន៍ជាច្រើនបានដាក់អោយប្រើប្រាស់មុនពេលកំណត់រួមចំណែកកែលម្អប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង ហូជីមិញ

ឆ្នាំ ២០១៤ ទីក្រុង ហូជីមិញ បន្តរក្សាកំរិតកំណើនស្ថិតស្ថេរ បណ្តាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធ តែសម្រចបាននិងលើសបើប្រៀបទៅនឹងផែនការ។ ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) លើភូមិសាស្ដ្រសម្រេចបាន ៨៧៩.០០០ ពាន់លានដុង កើន ៩,៧% ប្រៀបនឹងឆ្នាំមុន ចំណូលថវិកាសរុបសម្រេចបាន ២៤៥.៩០០ ពាន់លានដុង ប្រហាក់ប្រហែលនឹង ១/៣ នៃចំណូលថវិកាសរុបក្នុងទូទាំងប្រទេស តម្លៃទឹកប្រាក់ទំនិញនាំចេញសម្រេចបាន ២៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើន ០,៣% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ល។
ជ្រុងមួយនៃទីក្រុង ហូជីមិញ ស្វាហាប់និងរីកចំរើន

កំពង់ផែ ញ៉ារ៉ុង ជាទីដែលលោកអ៊ំ ហូ ចាកចេញទៅស្វែងរកមាគ៌ាសង្គ្រោះជាតិ ក្នុងឆ្នាំ ១៩១១
 
សម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងដូច្នេះទីក្រុង ហូជីមិញ បានដំណើរការនូវបណ្តាដំណោះស្រាយព្រមៗគ្នា ប្រមូលផ្តុំរាល់ប្រភពកម្លាំង វិនិយោគទៅក្នុងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ សុខាភិបាលចរាចរទីក្រុង។ល។ បង្កើតបានជាមុខមាត់ថ្មីអោយទីក្រុង ហូជីមិញ៕


សំណើ