ទ្រឿងសា - ទីជួរមុខនៃមាតុភូមិ សាមញ្ញប៉ុន្តែដ៏ពិសិដ្ឋ

ពួកគាត់បាននិងកំពុងរួមគ្នាកសាង ទ្រឿងសា ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមាំទាំ ស្រស់ស្អាត  សម្បូរសប្បាយ។ 
យុទ្ធជនកោះកូលីនទាំងថ្ងៃទាំងយប់លើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នរក្សាការពារដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសដ៏ល្ហល្ហេវរបស់មាតុភូមិ
ម៉ោងបង្វឹកកងជួរកម្មាភិបាលយុទ្ធជននៃកោះទ្រឿងសាធំ
វត្តអារាមនៅលើកោះសុងទឺតីមានរចនាប័ទ្មប្រពៃណីនៃវត្តវៀតណាម គឺជាវត្តធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកកោះទ្រឿងសា
គម្រោងដាំបន្លែស្រស់ក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវបានដំណើរការនៅកោះសឺនកា ដោយមានផ្ទះកញ្ចក់កន្លែងដែលវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្មភាគខាងត្បូងអនុវត្តនិងប្រគល់ជូនអោយអង្គភាពធានាជាសារវ័ន្តនូវតម្រូវការពីបន្លែស្រស់អោយកោះសឺនកា ក៏ដូចជាបណ្តាកោះដទៃទៀតនៅទ្រឿងសា
យុទ្ធជនទាំងឡាយនៅកោះទ្រឿងសាធំរក្សាជាប់ជានិច្ចនូវរាល់សកម្មភាពកីឡាដើម្បីលត់ដំសុខភាពនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពខាងស្មារតី

សាមញ្ញប៉ុន្តែពិសិដ្ឋណាស់ ទីនោះ ទ្រឿងសា គឺជាដួងព្រលឹងដ៏ស័ក្ដិសិទ្ធិនៃជលសាគីរីថ្មដា ដែលជោកជាំទៅដោយញើសឈាមនៃបណ្ដាជំនាន់កូនចៅនៃទឹកដី វៀតណាម៕
ត្រឹនវៀត

សំណើ