ទេសចរណ៍វប្បកសិកម្ម - ទិសដៅថ្មីនៃទេសចរណ៍ ងេអាន

តួយ៉ាងដូចជាទេសចរណ៍វាលផ្កាឈូករ័ត្ននិងកសិដ្ឋានគោរឺត ទឹកដោះ TH ទេសចរណ៍កោះតែ ថាញ់ ចឿង វាលផ្កាបាក់វីត (buckwheat) ទេសចរណ៍ចម្ការក្រូចពោធិ៍សាត់នៅបណ្ដាស្រុក កនកួង គ្វីហ៊ើប កសិដ្ឋានចៀមនៅស្រុក អៀនថាញ់ ។ល។
ភ្ញៀវទេសចរស្វែងយល់ពីបណ្ដាផលិតផលកសិកម្មដែលបានផលិត
ចេញពីក្រូចពោធិ៍សាត់ កនកួង
ផលិតផលកសិកម្មត្រូវបានដាក់តាំងលក់បម្រើភ្ញៀវទេសចរអញើ្ជញមកតំបន់
បែកខាងលិចខេត្ដ ងេអាន
កោះតែ ចូវកៅ នៅឃុំ ថាញ់អាន ស្រុក ថាញ់ចឿង បានក្លាយទៅជាចំណុចទេសចរណ៍ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏ច្រើនកុះករអញើ្ជញមកទស្សនា រុករកស្វែងយល់
វាលផ្កាឈូករ័ត្ននៅឃុំ ងៀសឺន ស្រុក ងៀដាន បង្អួតសម្រស់ពណ៌លឿងស្រស់ឆើតឆាយ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនអញ្ជើញមកថតរូបអនុស្សាវរីយ៍
ភ្ញៀវទេសចររីករាយជក់ចិត្តពេលដែលមកទស្សនានិងបណែត្ត អារម្មណ៍
ក្នុងចម្ការក្រូចពោធិ៍សាត់នៅឃុំ បុងខេ ស្រុក កនកួង

ការទាញយកផលពីធនធានកសិកម្មដែលមានស្រាប់សម្រាប់បម្រើវិស័យទេសចរណ៍បាននិងកំពុងក្លាយទៅជាដំណោះស្រាយមួយជួយអោយកសិដ្ឋានទាំងឡាយ អ្នកចម្ការបង្កើន បន្ថែមប្រាក់ចំណូលធ្វើពិពិធកម្មផលិតផល បង្កកម្លាំងទាក់ទាញដល់ទេសចរណ៍និងអាចផ្សព្វផ្សាយនូវផលិតផលកសិកម្មរបស់ខេត្ត ងេអាន៕
 ប៊ិចហ្វេ - ខាយហ្វាន - វៀតគឿង - យាន់តឹន - តាចៀន

សំណើ