នៅដែនដី "សម្បូរស្តុកស្តម្ភ" អាកាស "ស្ងប់"

ដោយមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែងជាង ១៨៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ធម្មជាតិអំណោយ ផលប្រទានអោយខេត្ត ភូអៀន មានកៀនសមុទ្រ ឈូងសមុទ្រ កូនកោះ តំបន់ឆ្នេរសម្រាប់ហែលឬមុជទឹកសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាត នៅរក្សាបានភាពដើមដ៏មានមន្តស្នេហ៍ជាច្រើនដូចជាកំពង់ផែ ស៊ន់ហាយ នៅទីរួមខេត្ត សុងគៅ ជ្រោយ ហ្វាអាន បឹង គូម៉ុង កៀនសមុទ្រ ម៉ែ ភូមិត្រី ភឿកដុង រមណីយដ្ឋានដ៏ស្រស់ស្អាតបណ្តុំ ហនអៀន ហ្គាញ់ដាឌៀ ។ល។

នៅដែនដ "សមបរសតកសតមភ" អាកាស "សងប" hinh anh 1កេរដំណែលជាតិពិសេស ហ្គាញ់ដាឌៀ ស្ថិតលើភូមិសាស្ត្រស្រុក ទុយអាន (ខេត្ត ភូអៀន)

ទាំងអស់នេះបង្កើតឡើងជាសម្រស់ដោយឡែកអោយដែនដីត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជាដែនដីសម្បូរស្តុកស្តម្ភ អាកាសស្ងប់៕

រូបថត៖ ចូវ ដាវគឿង
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ