បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីសាល់ម៉ុង Oncorhynchus mykiss ទឹកត្រជាក់

* សីតុណ្ហភាពទឹក៖ ចាំបាច់ត្រូវធានាសីតុណ្ហភាពពី ១២ -  ២១ អង្សាសេ កម្រិត pH ក្នុងទឹកពី ៦,៥ -  ៨,៥ អុកស៊ីសែនរលាយជាង ៦ មីល្លីក្រាមក្នុងមួយលីត្រ។
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីសាល់ម៉ុង Oncorhynchus  mykiss ត្រូវតែមានអាងចិញ្ចឹមកូនត្រីនិងអាងចិញ្ចឹមត្រីលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម។ រូបថត៖ វូស៊ិញ
 
* របៀបចិញ្ចឹម៖
- អាចចិញ្ចឹមត្រីសាល់ម៉ុង Oncorhynchus mykiss ក្នុងអាង ក្នុងស្រះមានប្រព័ន្ធលំហូរទឹកឬចិញ្ចឹមក្នុងទ្រុងបែនៅលើអាងស្តុកទឹក។ បណ្ដាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីសាល់ម៉ុង Oncorhynchus mykiss ចាំបាច់ត្រូវ សាងសង់អាងស្តុកទឹកនិងអាងធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹក ជាពិសេសចាំបាច់ត្រូវមានប្រព័ន្ធបញ្ចូលខ្យល់និងដំបូលបាំងកម្តៅថ្ងៃ ប្រើប្រាស់ទឹកហូរចេញពីចង្អូរភ្នំខ្ពស់ដែលមានសីតុណ្ហភាពទាបគឺល្អបំផុត។

- ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ចោលកាកសំណល់នៅបាតស្រះនៅក្នុងអាងចេញដើម្បីជៀសវាងកុំអោយទឹកត្រូវបំពុលដោយបរិមាណចំណីនៅសេសសល់ដោយជាតិកាកសំណល់...។ ប្រសិនបើចិញ្ចឹមដោយទ្រុងចាំបាច់ត្រូវសម្អាតទ្រុងតាមកាលកំណត់គឺ ៣ ថ្ងៃមួយដងហើយផ្លាស់សំណាញ់ថ្មីជារៀងរាល់ខែ។

- ប្រើប្រាស់ចំណីឧស្សាហកម្មដែលមានបរិមាណប្រូតេអ៊ីនជាង ៥០% ជាមួយនឹងបរិមាណ lipid សុទ្ធជាង ២០%។
ការចិញ្ចឹមត្រីសាល់ម៉ុង Oncorhynchus  mykiss ចាំបាច់ត្រូវមានរបបត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ កត់ត្រាជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីរបបទឹក ចំណី ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ។ល។ រូបថត៖ វូស៊ិញ


* បង្ការជំងឺ៖
- ចាំបាច់ត្រូវកត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃនិងតាមដានមើលជារឿយៗ នូវរបប ទឹក ចំណី ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ ស្ថានភាពត្របាក់ចំណីរបស់ត្រីសាល់ម៉ុង Oncorhynchus mykiss។

- ត្រីសាល់ម៉ុង Oncorhynchus mykiss កើតជំងឺគឺភាគច្រើនមកពីផ្សិតនិងប៉ារ៉ាស៊ីត។ ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវថែទាំត្រីសាល់ម៉ុង Oncorhynchus mykiss អោយបានហ្មត់ចត់ដូចជាឱ្យភ្ងូតទឹកអំបិលមានកំហាប់ ២% តាមកាលកំណត់ ២ សប្តាហ៍ម្ដង ក្នុងរយៈពេលប្រមាណពី ២០ - ៣០ នាទី។
ត្រីសាល់ម៉ុង Oncorhynchus mykiss មានទម្ងន់ពី ១,៥ - ១,៨ គីឡូក្រាមគឺអាចនឹងចាប់ផ្តើមប្រមូលផលបាន។ រូបថត៖ ហ៊ុយហ៊ុង

* ការប្រមូលផល៖
នៅពេលដែលត្រីមានទម្ងន់ពី ១,៥ - ១,៨ គីឡូក្រាមគឺអាចប្រមូលផលបាន។ ប្រមូលផលដោយកាយវិការថ្នមៗ ពីព្រោះសភាពនៃរាងកាយត្រីខ្សោយងាយនឹងងាប់ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃផលិតផល៕
  វូស៊ិញ - ហ៊ុយហ៊ុង

សំណើ