បញ្ចប់ការប្រណាំងទូក ងនិងសប្តាហ៍មហោស្រពពិធីអកអំបុក - ប្រណាំងទូក ងរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត សុកត្រាំង

បញ្ចប់ការប្រណាំងទូក ងនិងសប្តាហ៍មហោស្រពពិធីអកអំបុក - ប្រណាំងទូក ងរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត សុកត្រាំង

បន្ទាប់ពីការប្រណាំងប្រជែងដ៏ផុលផុសអស់រយៈពេល ២ ថ្ងៃ នារសៀលថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ការប្រណាំងទូក ង និងសប្តាហ៍មហោស្រពពិធីអកអំបុក - ការប្រណាំងទូក ង របស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត សុកត្រាំង ដោយមានសកម្មភាពវប្បធម៌និងកីឡាដ៏ផុលផុសទាក់ ទាញជាច្រើនបានបិទបញ្ចប់៕

បញចបការបរណាងទក ងនងសបតាហមហោសរពពធអកអបក - បរណាងទក ងរបសបងបអនជនជាត ខមែរ នៅខេតត សកតរាង hinh anh 1ប្រកៀកគ្នាយ៉ាងប្តូរប្តេជ្ញនៅតាមខ្សែទឹកពេលជិតដល់ព្រ័ត្ររវាងបណ្តាក្រុមទូក ង បុរស
បញចបការបរណាងទក ងនងសបតាហមហោសរពពធអកអបក - បរណាងទក ងរបសបងបអនជនជាត ខមែរ នៅខេតត សកតរាង hinh anh 2ប្រណាំងប្រជែងយ៉ាងប្តូរប្តេជ្ញនៅពេលជិតមកដល់គោលដៅក្នុងការប្រណាំងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ
បញចបការបរណាងទក ងនងសបតាហមហោសរពពធអកអបក - បរណាងទក ងរបសបងបអនជនជាត ខមែរ នៅខេតត សកតរាង hinh anh 3លោក ឡឹមវ៉ាន់ម៉ឹន លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត សុកត្រាំង អញ្ជើញប្រគល់ជ័យលាភីលេខ ១ ដល់ ក្រុមទូក ងបុរសនៃវត្តទំនប់ ២ ស្រុក ចូវថាញ់ ខេត្ត សុកត្រាំង
បញចបការបរណាងទក ងនងសបតាហមហោសរពពធអកអបក - បរណាងទក ងរបសបងបអនជនជាត ខមែរ នៅខេតត សកតរាង hinh anh 4លោកស្រី ហូធីកឹមដាវ អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តសុកត្រាំងអញ្ជើញ ប្រគល់ជ័យលាភីលេខ ១ ដល់ក្រុមទូកង នារីនៃវត្ត សិរីគង្គាគ្រញូង (ខេត្ត គៀនយ៉ាង)
បញចបការបរណាងទក ងនងសបតាហមហោសរពពធអកអបក - បរណាងទក ងរបសបងបអនជនជាត ខមែរ នៅខេតត សកតរាង hinh anh 5ភាពសប្បាយរីករាយរបស់ម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ ១ - ក្រុមទូក ង បុរសនៃវត្តទំនប់ ២ ស្រុក ចូវថាញ់ ខេត្ត សុកត្រាំង

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ទ្រុងហៀវ (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

Tin liên quan

បញ្ចប់ការប្រណាំងទូក ង អបអរសាទរពិធីបុណ្យអកអំបុកនៅខេត្ត ត្រាវិញ ឆ្នាំ ២០២០

នារសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ការប្រណាំងទូក ង នៅខេត្ត ត្រាវិញ អបអរសាទរពិធីបុណ្យអកអំបុកឆ្នាំ ២០២០ របស់ប្រជាជន ខ្មែរ នៅលើដងទន្លេ ឡុងប៊ិញ ទីក្រុង ត្រាវិញ បានបញ្ចប់ក្រោយពីការប្រកួតប្រជែងអស់រយៈពេល ២ ថ្ងៃ។សំណើ