“បណ្តុះអក្សរ” នៅលើភូមិតំបន់ខ្ពស់


ប្រជុំជីវភាពសមូហភាពក្នុងម៉ោងចេញលេង

ថ្នាក់មត្តេយ្យ យ៉ាភូ

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូវ័យក្មេងជាច្រើនរូបបានរៀនភាសារបស់បងប្អូនជនជាតិដើម្បីទាក់ទងជាមួយអាណាព្យាបាលទាំងឡាយរបស់សិស្ស។ អាស្រ័យលើនោះ ជាបន្តបន្ទាប់ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៥ មកទល់បច្ចុប្បន្ន អត្រាសិស្សក្នុងកំរិតអាយុចូលសាលារៀនតែងសំរេចបានពី ៩៨%-១០០% គុណភាពអប់រំរបស់សាលា ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏កាន់តែបានលើកកំពស់ជានិច្ច។

ក្នុងម៉ោងរៀនសរសេរអក្សរ

ផ្ចិតផ្ចង់ណែនាំសិស្សតាំងពីតួអក្សរនីមួយៗ  

ដោយបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ស្ថានទូតជប៉ុន ថ្មីៗនេះ សាលារៀនត្រូវបានស្ថាបនាឡើង វិញយ៉ាងស្អាតបាតមាំទាំជាងមុន បង្កនូវក្ដីសោមនស្សរីករាយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្សនិងប្រជាជននៅមូលដ្ឋាន៕

សួនបន្លែរបស់សាលាជួយកែលំអពេលបាយរបស់គ្រូនិងសិស្ស

 


សំណើ