ប្រគល់ពានរង្វាន់មហោស្រពល្ខោនយូកេខេត្ត សុកត្រាំង

ប្រគល់ពានរង្វាន់មហោស្រពល្ខោនយូកេខេត្ត សុកត្រាំង

កាលពីយប់នៃថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ខេត្ត សុកត្រាំង ប្រារព្ធ ពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួប ១០០ ឆ្នាំនៃការកកើត និងរីកចម្រើននៃសិល្បៈល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់ បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលំដាប់ជាតិរបស់ខេត្តដែលទើបបានទទួលស្គាល់។

បរគលពានរងវានមហោសរពលខោនយកេខេតត សកតរាង hinh anh 1
បរគលពានរងវានមហោសរពលខោនយកេខេតត សកតរាង hinh anh 2ការប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់ក្រុមសិល្បៈទាំងឡាយដែលអញ្ជើញចូលរួមមហោស្រព

នៅក្នុងពិធីនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរបានប្រគល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តជូនរង្វាន់ដល់សមូហភាពចំនួន ៣ និង បុគ្គលចំនួន ១០ ដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងមហោស្រពសិល្បៈល្ខោនយូកេឆ្នាំ ២០២០ និងប្រគល់ពាន រង្វាន់ A ដល់ក្រុមសិល្បៈយូកេ រ៉ងរ៉ង ក្រុមសិល្បៈចំនួន ២ បានពានរង្វាន់ B ដូចគ្នានៅ ក្នុងពិធីមហោស្រព ល្ខោនយូកេ ខ្មែរ សុកត្រាំង៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ទ្រុងហៀវ (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)


សំណើ