ប្រធានភូមិ ងាន់ ប៉ិនប្រសប់ក្នុងការងារប្រជាចលនា

បន្ទាប់ពីជាប់ឆ្នោតជាប្រធានភូមិកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ បងស្រី ស៊ិញ បានទៅដល់តាំងពីគ្រួសារមួយដល់គ្រួសារមួយ ចលនាបងប្អូនជនជាតិដាំដើម Manglietia conifer នៅលើផ្ទៃដីព្រៃចោលទំនេរ ទន្ទឹមនឹងនោះ ដាំដំណាំហូបផ្លែ ដាំដើមឈើផ្ដល់ផលក្នុងរយៈពេលខ្លីឆ្លាស់ជាមួយដើមឈើព្រៃ។ មកទល់ពេលនេះ គិតជាមធ្យមគ្រួសារនីមួយៗ មានពី ១ ដល់ ៣ ហិកតាដើម Manglietia conifer។ បងប្អួនជនជាតិនៅទាំងដាំដុះបានបន្លែបង្ការ ៥ ហិកតា បន្លែសាឡាដសង ៤.០០០ ម៉ែត្រការេ ក្រូចឃ្វិច ៣ ហិកតា ដើមព្រូនជិត ១ ហិកតា... ប្រាក់ចំណូលបានកែលម្អឡើងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត។ 
បងស្រី ឌិញធីស៊ិញ បានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត បាក់កាន ប្រគល់ជូនប័ណ្ណសរសើរដោយសារមានថ្វីដៃក្នុងការងារឃោសនា ចលនាប្រជាជនចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម ការពារជាតិ - សន្តិសុខ

បងស្រី ស៊ិញ ក៏បានចលនាបងប្អូនជនជាតិចូលរួមវិភាគទានជាទឹកប្រាក់ជាកម្លាំងសាងសង់ស្ពាន ២ សម្រាប់បម្រើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ជីកព្រែកចង្អូរក្នុងវាលស្រែប្រវែង ៤០០ ម៉ែត្រ ផ្ទះប្រជុំនៃភូមិ...។
បងស្រី ឌិញធីស៊ិញ ចលនាបងប្អូនជនជាតិចូលរួមវិភាគទានជាទឹកប្រាក់ជាកម្លាំង សាងសង់ស្ពាន ២ សម្រាប់បម្រើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជីកព្រែកចង្អូរក្នុងវាលស្រែប្រវែង ៤០០ ម៉ែត្រ...
ផ្ទះប្រជុំរបស់ភូមិដោយសារបងស្រី ឌិញធីស៊ិញ ចលនាប្រជាជនបរិច្ចាគដី ៤០០ ម៉ែត្រការេនិងចូលរួមវិភាគទាន ៤០ លានដុងសម្រាប់សាងសង់

អាស្រ័យដោយបំពេញល្អការងារឃោសនា ចលនា បងស្រី ស៊ិញ ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំ ង្វៀនភុក អាណត្តិ ២០១៦ - ២០២១ ត្រូវបានប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត បាក់កាន ប្រគល់ជូនប័ណ្ណសរសើរដោយសារមានថ្វីដៃក្នុងការងារឃោសនា ចលនាប្រជាជន ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គម ការពារជាតិ - សន្តិសុខ៕
អត្ថបទនិងរូបថត៖ វូហ្វាងយ៉ាង

សំណើ