ប្រារព្ធយ៉ាងឱឡារិពិធីបើកមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ នៃបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម

ប្រារព្ធយ៉ាងឱឡារិពិធីបើកមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣  នៃបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើក ទី ១៣ នៃបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម ប្រប្រារព្ធពិធីបើកយ៉ាងឱឡារិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ រដ្ឋធានី ហាណូយ។

បរារពធយាងឱឡារពធបើកមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ នៃបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 1អង្គសន្និបាតស្តាប់សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានរដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋ សង្គមនិយម វៀតណាម អញ្ជើញអានរបាយការណ៍ នយោបាយរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម បក្សអាណត្តិទី ១២ និងពិធីសារផ្សេងៗដែលបានដាក់ជូនមហាសន្និបាត
បរារពធយាងឱឡារពធបើកមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ នៃបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 2អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក ង្វៀនភូត្រុង និងលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញចូលរួមសម័យបើកនៃមហាសន្និបាត
បរារពធយាងឱឡារពធបើកមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ នៃបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 3សមមិត្ត ង្វៀនស៊ន់ភុក សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល តាងនាមគណៈអធិបទីអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាត
បរារពធយាងឱឡារពធបើកមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ នៃបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 4សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល លោក ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញមកចូលរួម មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
បរារពធយាងឱឡារពធបើកមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ នៃបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 5សមមិត្ត ត្រឹនក្វឹកវឿង សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អចិន្ត្រៃយ៍គណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស តាង នាមគណៈអធិបតីអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាផ្ដើមពិធី ឧទ្ទេសនាមប្រតិភូនិងភ្ញៀវកិត្តិយសនៃ មហាសន្និបាត

មហាសន្និបាតប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ក្រោមទិសទិសស្លោក “សាមគ្គីភាព - ប្រជាធិបតេយ្យ - ក្រឹត្យវិន័យ - ឆ្នៃប្រឌិត - អភិវឌ្ឍ”។

បរារពធយាងឱឡារពធបើកមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ នៃបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 6អតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោក ង្វៀនស៊ិញហ៊ុង និងសមមិត្តនារី ទ្រឿងធីម៉ាយ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាចលនាមជ្ឈិម អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកសម័យប្រជុំនៃមហាសន្និបាត
បរារពធយាងឱឡារពធបើកមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ នៃបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 7សមមិត្ត វឿងឌិញហ្វេ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស ហាណូយ អញ្ជើញ ចូលរួមពិធីបើកអង្គមហាសន្និបាត
បរារពធយាងឱឡារពធបើកមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ នៃបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 8បណ្ដាសមមិត្តចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៃបដិវត្តដែលជាប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកមហាសន្និបាត
បរារពធយាងឱឡារពធបើកមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ នៃបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 9បណ្តាវីរមាតា វៀតណាម ដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមសម័យបើកមហាសន្និបាត
បរារពធយាងឱឡារពធបើកមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ នៃបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 10ប្រតិភូនារីជនជាតិភាគតិចអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីបើកមហាសន្និបាត

អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតមានប្រតិភូពេញសិទ្ធចំនួន ១.៥៨៧ រូបដែលតំណាងឱ្យបក្ខជនជិត ៥,២ លាននាក់ក្នុងទូទាំងប្រទេស ។

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ