បុរស អាម៉េរិក និង អង់គ្លេស ៣ នាក់ឈ្នះពានរង្វាន់ណូបែលវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ការរកឃើញជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C

បុរស អាម៉េរិក និង អង់គ្លេស ៣ នាក់ឈ្នះពានរង្វាន់ណូបែលវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ការរកឃើញជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C

គណៈវិនិច្ឆ័យពានរង្វាន់ណូបែលបាននិយាយថា ជនជាតិ អាម៉េរិក ឈ្មោះ ហាវី អាល់ទ័រ និង ឆាល រ៉ាយ រួមជាមួយជនជាតិ អង់គ្លេស ឈ្មោះ ម៉ៃឃើល ហូតុន បានឈ្នះពានរង្វាន់ណូបែលវេជ្ជសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែ តុលា សម្រាប់ការរកឃើញវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដោយបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការព្យាបាល។

បរស អាមេរក នង អងគលេស ៣ នាកឈនះពានរងវានណបែលវេជជសាសតរសមរាបការរកឃើញជងរលាកថលើមបរភេទ C hinh anh 1បុរសទាំង ៣ ដែលរកឃើញជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C

អ្នកទាំងបីត្រូវបានផ្តល់កិត្តិយសចំពោះ “ការចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺថ្លើមជាបញ្ហាសុខភាពពិភពលោកដ៏ធំមួយដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺក្រិនថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមចំពោះមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក”។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ាន់ប្រមាណថា មានអ្នកឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ប្រមាណ ៧០ លាននៅទូទាំងពិភពលោក ដែលបណ្តាលឱ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ ៤០០.០០០ នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ អាការៈរបស់ជំងឺរលាកថ្លើមគឺមិនសូវមានចំណង់អាហារ ក្អួត អស់កម្លាំងនិងស្បែកឡើងលឿង។

គណៈកម្មាធិការណូបែលបាននិយាយថា ដោយសារការរកឃើញរបស់អ្នកទាំងបីនេះហើយ ទើបនាំឱ្យមានការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគថ្លើម “ដោយបានលុបបំបាត់ជំងឺថ្លើមក្រោយឆ្លងទន្លេនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោក ដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពពិភពលោក”។

ការរកឃើញរបស់ពួកគេបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការផលិតយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវថ្នាំប្រឆាំងវីរុសដែលបង្កឱ្យមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C៕ 

ដកស្រង់និងកែសម្រួលពីរស្មីកម្ពុជាដោយ៖  ទេវី


សំណើ