ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ប៊ិញងី ឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នៅតំបន់ព្រំដែន

កម្មាភិបាលប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ប៊ិញងី (ខេត្ត ឡាងសឺន) អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជូនបងប្អូនជនជាតិនៅឃុំ តឹនមិញ ស្រុក ត្រាងឌិញ កម្មាភិបាលប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ប៊ិញងី (ខេត្ត ឡាងសឺន) អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជូនបងប្អូនជនជាតិនៅឃុំ តឹនមិញ ស្រុក ត្រាងឌិញ

ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ប៊ិញងី មានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាតិប្រវែងជាង ៣០ គីឡូម៉ែត្រ ទទួលបន្ទុកភូមិសាស្ត្របណ្ដាឃុំ ដាវវៀន និង តឹនមិញ ចំណុះស្រុក ត្រាងឌិញ (ខេត្ត ឡាងសឺន)។

បសតការពារពរដែន បញង ឃោសនាផសពវផសាយចបាបនៅតបនពរដែន hinh anh 1កម្មាភិបាលប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ប៊ិញងី (ខេត្ត ឡាងសឺន) អញ្ជើញចែកខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ជូនបងប្អូនជនជាតិនៅតំបន់ព្រំដែន
បសតការពារពរដែន បញង ឃោសនាផសពវផសាយចបាបនៅតបនពរដែន hinh anh 2ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ប៊ិញងី សហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឃុំ តឹនមិញ ស្រុក ត្រាងឌិញ រឹបអូសអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះពីប្រជាជនមកវិញ
បសតការពារពរដែន បញង ឃោសនាផសពវផសាយចបាបនៅតបនពរដែន hinh anh 3កម្មាភិបាលប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ប៊ិញងី (ខេត្ត ឡាងសឺន) អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជូនបងប្អូនជនជាតិនៅឃុំ តឹនមិញ ស្រុក ត្រាងឌិញ

ក្នុងបរិបទនៃដំណើរវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ - ១៩ កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ប៊ិញងី តែងតែបង្កើនការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់ក្រោមរូបភាពជាច្រើន សមស្របជាមួយនឹងការយល់ដឹងរបស់ បងប្អូនជនជាតិ រួមចំណែកលើកបង្កើនស្មារតីបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺរាត ត្បាត៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ក្វាងយុយ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖  អៀងថាន់


សំណើ