ពិធីបុណ្យឧទ្ទិសរំលឹកគុណូបការៈ ស្តេចត្រកូល ហ៊ុង - ពិធីបុណ្យ ឌេនហ៊ុង

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ពិធីបុណ្យឧទ្ទិសរំលឹកគុណូបការៈសេច្ត ត្រកូល ហ៊ុង - ពិធីបុណ្យ ឌេនហ៊ុង បានប្រពឹ្រត្តឡើងពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែទី ៣ នៃចន្ទគតិ នៅមណ្ឌលកេរតំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រ ឌេនហ៊ុងទីក្រុង វៀតទ្រី (ភូ - ថ)។
ពិធីបុណ្យឧទ្ទិសរំលឹកគុណូបការៈស្តេចត្រកូល ហ៊ុង - ពិធីបុណ្យ ឌេនហ៊ុង ឆ្នាំ ២០១៧ បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីគ្រប់ទិសទីដ៏ច្រើនកុះករ
 
ពិធីការឧទ្ទិសថ្វាយដល់បុព្វបុរសដូនតា អនុវត្តដោយក្រុមពិធីការសែនថ្វាយនៃឃុំ
ជូហ្វា ទីក្រុង វៀតទ្រី

ពីធីបុណ្យប្រជាប្រិយតាមដងវីថិ វៀតទ្រី ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនជិត ២.០០០ នាក់នៅឃុំ សង្កាត់ទាំង ២៣ ចំណុះទីក្រុង វៀតទ្រីនិងស្រុកនានា៖ ឡឹមថាវ ថាញ់ធុយ ឌាន់ហ៊ុង

ពិធីប្រឡង “វេច ចម្អិននំជឹង (អន្សមជ្រុង) បុកនំយៃ” ជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពដ៏ពិសេសដាច់ដោយឡែក ប្រកបដោយលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើរនៃពិធីបុណ្យ

ពិធីបុណ្យអុំទូក “ចាយ” ដែលជាពិធីអុំទូកប្រពៃណីទន្លេ ឡូ ឆ្នាំនេះទាក់ទាញកីឡាករចំនួន ១៨០ នាក់ដោយមាន ៦ ក្រុម “ចាយ”។ បញ្ចប់ការប្រកួតក្រុមទូក “ចាយ” បាច់ហាក ទី ២ ទទួលបានជ័យលាភីលេខមួយ

ដោយមានលក្ខណៈថ្មីដ៏ជក់ចិត្តជាច្រើន ពិធីបុណ្យឧទ្ទិសរំលឹកគុណូបការៈស្តេចត្រកូល ហ៊ុង - ពិធីបុណ្យ ឌេនហ៊ុង ឆ្នាំនេះបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលមានខ្សែលោហិត ឡាកហុង ក្នុងខ្លួនធ្វើធម្មយាត្រាវិលមកកាន់ដែនដីនៃដើមកំណើតរបស់បុព្វបុរស...៕
ហ្វាងថាំង - តាទាន់ - ទ្រុងគៀន - ថា ញ់ដាត

សំណើ