ពិធីបុណ្យ យិនស៊ិន ង៉ុកលិញ លើកទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩

ពិធីបុណ្យមានសកម្មភាពផុលផុសជាច្រើនដូចជា៖ កម្មវិធីសិល្បៈ "ភ្លឺ ចិញ្ចាច ង៉ុកលិញ" ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសិល្បករសិល្បការិនីជាង ១៤០ រូបមកពីបណ្តាភូមិនៃស្រុក ណាមត្រាមី សម្ដែងឧបករណ៍តន្រ្តីចាប៉ីទឹក ចាប៉ីថ្ម សម្ដែងគងឃ្មោះ ត្បាញសំពត់សង្កិម ល្បែងប្រជាប្រិយដ៏ល្អឯកទាំងឡាយរបស់បងប្អូនជនជាតិ សេដាំង...។ 
បងប្អូនជនជាតិ សេដាំង នៅស្រុក ណាមត្រាមី បានរៀបចំការសម្ដែងបង្ហាញឡើងវិញនូវពិធីដង្ហែនិមិត្តរូបយិនស៊ិន ង៉ុកលិញ
កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈនៅរាត្រីបើកពិធីបុណ្យយិនស៊ិន ង៉ុកលិញ លើកទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩

បងប្អូនជនជាតិនៅស្រុក ណាមត្រាមី រីករាយនាំយកមើមយិនស៊ិន ង៉ុកលិញ មកលក់នៅនឹងពិធីបុណ្យ
ពិធីបុណ្យ យិនស៊ិន ង៉ុកលិញ លើកទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩ បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៥០០ លើកនាក់មកទស្សនា ទិញដូរដោយបានផលចំណូលជាង ១០,៥ ពាន់លានដុង ដោយឡែកមុខទំនិញមើមយិនស៊ិនលក់បានប្រមាណ ១១០ គីឡូក្រាម

ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យ ភ្ញៀវទេសចរនៅមានឱកាសបានគន់មើលមើមយិនស៊ិន ង៉ុកលិញ ល្អស្អាតបំផុត ក៏ដូចជាមានឱកាសស្វែងយល់បណ្ដារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិ ចំណុចទេសចរណ៍ដ៏អស្ចារ្យ ថ្មីប្លែករបស់ដែនដី ណាមត្រាមី៕
ដូទ្រឿង

សំណើ