ពិធីបុណ្យ “សែនសមុទ្រ” របស់ជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត សុកត្រាំង

តាមចាស់ៗ ក្នុងភូមិថាពិធីបុណ្យ "សែនសមុទ្រ" នេះមានប្រមាណ ២០០ ឆ្នាំមកហើយ។ "សែនសមុទ្រ" ដើមឡើយគ្រាន់តែសែនព្រេនដើម្បី "សូមអោយចៀសផុតពីគ្រោះកាចចង្រៃ" ប៉ុណ្ណោះ។

ពិធីបុណ្យ “សែនសមុទ្រ” ទាក់ទាញប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាននិងភ្ញៀវទេសចរក្នុងនិងក្រៅខេត្តមកចូលរួមយ៉ាងកុះករ
 
អ្នកភូមិ ជ្រោយរំចេក នាំគ្នាចេញទៅមាត់សមុទ្រដើម្បីបួងសួងសុំប្រការដ៏ល្អប្រសើរបំផុតដល់អ្នកភូមិ

ជនជាតិ ខ្មែរ "ធ្វើបុណ្យនិងបួងសួងសុំបានបុណ្យ" ជាមួយនឹងសមុទ្រហា ក់ដូចជាការដឹងគុណឪម៉ែ ក្នុងស្មារតីរួមគឺ "ធ្វើបុណ្យ"។

ពិធីបុណ្យ “សែនសមុទ្រ” ឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីដែលមិនត្រឹមតែជារបស់ជនជាតិ ខ្មែរ ប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជារបស់បងប្អូនបណ្ដាជនជាតិដទៃទៀតដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់នេះផងដែរ

បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ អញ្ជើញមកជាមួយនឹងពិធីបុណ្យ “សែនសមុទ្រ”
ពេលខ្លះតែម្នាក់ឯងជាមួយក្ដីប៉ងប្រាថ្នាពីសមុទ្រ
 
ធ្វើអំពើល្អសាង "បុណ្យ" ជនជាតិ ខ្មែរ នៅ វិញចូវ ដាំព្រៃការពារ។ ជាមួយនឹងជនជាតិ ខែរ្ម នៅ វិញចូវ បរិស្ថានរស់នៅ ស្មារតីរស់នៅទោះជានៅស្ថិតសិ្ថរជាក់សែ្ដងឬកុ្នងជំនឿអារម្មណ៍ក៏ដោយ ទាំងអស់សុទ្ធតែជំពាក់ចិត្តទៅនឹងបុណ្យ "សែនសមុទ្រ"៕
អត្ថបទនិងរូបថត៖ ត្រឹនជីកុង

សំណើ