ពាំនាំនិទាឃរដូវមកជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិ

កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ ស្រុក តីយ៉ាង (ខេត្ត ក្វាងណាម) រៀបចំដំណើរការអនុវត្តយ៉ាងល្អប្រសើរនូវគោលនយោបាយជនជាតិ រួមចំណែកលើកបង្កើនជីវភាពខាងស្មារតីរបស់បងប្អូនជនជាតិ។ ក្នុងរូបថត៖ បងប្អូនជនជាតិ កឺទូ ថែរក្សាចង្វាក់របាំប្រពៃណីទុងទុងយ៉ាយ៉ា កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ ស្រុក តីយ៉ាង (ខេត្ត ក្វាងណាម) រៀបចំដំណើរការអនុវត្តយ៉ាងល្អប្រសើរនូវគោលនយោបាយជនជាតិ រួមចំណែកលើកបង្កើនជីវភាពខាងស្មារតីរបស់បងប្អូនជនជាតិ។ ក្នុងរូបថត៖ បងប្អូនជនជាតិ កឺទូ ថែរក្សាចង្វាក់របាំប្រពៃណីទុងទុងយ៉ាយ៉ា

និទាឃរដូវឆ្នាំនេះ បងប្អូនជនជាតិរស់នៅនៅគ្រប់តំបន់ភូមិភាគក្នុងទូទាំងប្រទេស សោមនស្សរីករាយ ក៏ដោយសារក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅទទួលបានការយកចិត្តទុក ដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បក្ស និងរដ្ឋឆ្លងតាមរយៈ គោលនយោបាយជនជាតិទាំង ឡាយដូចជាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ គម្រោងឧបត្ថម្ភការអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម ពិពិធកម្មការងាររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនិងពង្រីកទូលំទូលាយគំរូកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ គោលនយោបាយឧបត្ថម្ភការប្រាក់ចំពោះក្រុមគ្រួសារបងប្អូនជនជាតិភាគតិច...។

ពានានទាឃរដវមកជាមយនងបងបអនជនជាត hinh anh 1ថ្មីៗ នេះ ខេត្ត វិញឡុង បានវិនិយោគសាងសង់សាលារៀនថ្មីចំនួន ៤០ នៅតាមឃុំទាំងឡាយដែលមានបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ រស់នៅច្រើន វិនិយោគអភិវឌ្ឍវិទ្យាល័យមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅអន្តេវាសិកជនជាតិខេត្តអោយក្លាយទៅជាកន្លែងបណ្តុះក្ដីសុបិនសិក្សារៀនសូត្ររបស់សិស្សានុសិស្ស ខ្មែរ។ ក្នុងរូបថត៖ ម៉ោងរៀនភាសា ខ្មែរ របស់សិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សា ថាច់ធៀ ឃុំ លាន់មី ស្រុក តាមប៊ិញ (ខេត្ត វិញឡុង)
ពានានទាឃរដវមកជាមយនងបងបអនជនជាត hinh anh 2បង អាខន នៅភូមិ ដាក់ក្លង ឃុំ ដាក់ហ្រុីង ស្រុក ដាក់ហា (ខេត្ត កនទុម) មានចំណូលជាង ១០០ លានដុងក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារដាំដំណាំកាហ្វេនិងដំឡូងមីពីប្រភពទុនកម្ចីនៃគម្រោង ពង្រីកទូលាយគំរូកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

គោលនយោបាយជនជាតិទាំងនោះត្រូវបានរៀបចំដំណើរការអនុវត្តប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសគឺនៅតាមតំបន់ជ្រៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាល តំបន់សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមលំបាកលំបិនខ្លាំង។

ពានានទាឃរដវមកជាមយនងបងបអនជនជាត hinh anh 3បណ្តាញភ្លើងអគ្គិសនីជាតិត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ភូមិករឆ្ងាយដាច់ស្រយាលផ្សេងៗ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់បម្រើបងប្អូនជនជាតិរស់នៅតាមបណ្តាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមលំបាកលំបិនខ្លាំងលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត សឺនឡា
ពានានទាឃរដវមកជាមយនងបងបអនជនជាត hinh anh 4កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ ស្រុក តីយ៉ាង (ខេត្ត ក្វាងណាម) រៀបចំដំណើរការអនុវត្តយ៉ាងល្អប្រសើរនូវគោលនយោបាយជនជាតិ រួមចំណែកលើកបង្កើនជីវភាពខាងស្មារតីរបស់បងប្អូនជនជាតិ។ ក្នុងរូបថត៖ បងប្អូនជនជាតិ កឺទូ ថែរក្សាចង្វាក់របាំប្រពៃណីទុងទុងយ៉ាយ៉ា

ជីវភាពរស់នៅត្រូវបានកើនឡើងជាបណ្តើរៗ បងប្អូនជនជាតិរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជឿទុកចិត្តលើគោលការណ៍ មាគ៌ារបស់បក្ស គោលនយោបាយ ច្បាប់របស់រដ្ឋ រក្សាសន្តិសុខនយោបាយ សណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គម៕

ផលិតដោយ៖ ហាយគ្វិញ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ