ព្យាយាម "បណ្តុះ" អក្សរ នាកណ្ដាលព្រៃ

អ្នកគ្រូ លីធីអៀវ ណែនាំសិស្សថ្នាក់ទី ១ហាត់សរសេរអក្សរនៅចំណុចសាលាភូមិ

ចំណុចពិសេសគឺសាលាទាំងពីរនេះសុទ្ធតែស្ថិតនៅយ៉ាងជ្រៅក្នុងតំបន់ស្នូលនៃឧទ្យានជាតិកាតទៀន ចម្ងាយពីទីប្រជុំជនឃុំភឿកកាត ២ ប្រមាណជា ៣០ គីឡូម៉ែត្រ ការធើ្វដំណើរទៅមកមានភាពលំបាកលំបិនខ្លាំងហើយគ្រោះថ្នាក់ទៀត ផង។ ដើម្បីធានាបាននូវការងារបង្ហាត់បង្រៀនគណៈនាយកសាលាបានចាត់ចែងនៅចំណុចសាលានីមួយៗតែងមានគ្រូបង្រៀនទទួលបន្ទុកចំនួន ៣ នាក់។
 
ម៉ោងសិក្សាគួបបញ្ចូលមួយរបស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៤ និងទី ៥ នៅចំណុចសាលាភូមិ ៤

អ្នកគ្រូ ង្វៀនធីធូហាំង នាយកសាលាបឋមសិក្សា ភឿកកាត ២ បានអោយដឹងថា៖ “ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សនៅចំណុចសាលាទាំងពីរសុទ្ធតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្រ។ នាដើមឆ្នាំសិក្សា អ្នកគ្រូមិនចាំបាច់ទៅ ដល់ផ្ទះដើម្បីចលនាប្អូនៗ អោយមកសាលារៀនដូចនៅកន្លែងដទៃទេ ប៉ុន្តែចំនួនសិស្សសរុបចូលថ្នាក់រៀននៅតែគ្រប់គ្រាន់”៕
 
លោកគ្រូ ត្រឹនហ្វាយបាវ ជាគ្រូប្រចាំថ្នាក់ទី ៤ ទី ៥ នៅចំណុចសាលាភូមិ ៤ រៀបចំពេលបាយថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីម៉ោងបង្រៀន

 

ដោយចំណុចសាលាទាំងឡាយសុទ្ធតែស្ថិតនៅជ្រៅក្នុងតំបន់ស្នូលនៃឧទ្យានជាតិ
កាតទៀន បានជាលោកគ្រូ អ្នកគ្រូទាំងឡាយត្រូវធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃដើម្បីទៅបង្រៀន


ប្អូន ឌៀវធីវៀន ជាសិស្សថ្នាក់ទី ៤ នៃសា លាភូមិ ៤ ក្នុងម៉ោងសិក្សាមុខវិជ្ជាភាសា វៀតណាម


សំណើ