ព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លោទាំង ១០ របស់ វៀតណាម ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ពិនិត្យជ្រើសរើសដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លោទាំង ១០ របស់ វៀតណាម ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ពិនិត្យជ្រើសរើសដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ពរតតការណលេចធលោទាង ១០ របស វៀតណាម កនងឆនា ២០២២ ពនតយជរើសរើសដោយទភនាកងារពតមានវៀតណាម hinh anh 1ព្រឹត្តិការណ៍ទី ១៖ កំណើន GDP លើសពីផែនការក្នុងបរិបទនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាប់អួរ
ពរតតការណលេចធលោទាង ១០ របស វៀតណាម កនងឆនា ២០២២ ពនតយជរើសរើសដោយទភនាកងារពតមានវៀតណាម hinh anh 2ព្រឹត្តិការណ៍ទី ២៖ ដំណើរទស្សនកិច្ចប្រទេស ចិន របស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង - ស្លាកស្នាម សំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ
ពរតតការណលេចធលោទាង ១០ របស វៀតណាម កនងឆនា ២០២២ ពនតយជរើសរើសដោយទភនាកងារពតមានវៀតណាម hinh anh 3ព្រឹត្តិការណ៍ទី ៣៖ បង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំខេត្ត ក្រុងស្តីពីបង្ការ ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយភាពអសកម្ម
ពរតតការណលេចធលោទាង ១០ របស វៀតណាម កនងឆនា ២០២២ ពនតយជរើសរើសដោយទភនាកងារពតមានវៀតណាម hinh anh 4ព្រឹត្តិការណ៍ទី ៤៖ អនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន ៦ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមនិងធានាការពារជាតិសន្តិសុខតំបន់
ពរតតការណលេចធលោទាង ១០ របស វៀតណាម កនងឆនា ២០២២ ពនតយជរើសរើសដោយទភនាកងារពតមានវៀតណាម hinh anh 5ព្រឹត្តិការណ៍ទី ៥៖ វៀតណាម បើកច្រកទ្វារព្រំដែន រៀបចំស៊ីហ្គេមលើកទី ៣១ ដោយជោគជ័យ
ពរតតការណលេចធលោទាង ១០ របស វៀតណាម កនងឆនា ២០២២ ពនតយជរើសរើសដោយទភនាកងារពតមានវៀតណាម hinh anh 6ព្រឹត្តិការណ៍ទី ៦៖ ការវិវត្តប្រែប្រួលដ៏ធំលើទីផ្សារមូលបត្របំណុលសហគ្រាស
ពរតតការណលេចធលោទាង ១០ របស វៀតណាម កនងឆនា ២០២២ ពនតយជរើសរើសដោយទភនាកងារពតមានវៀតណាម hinh anh 7ព្រឹត្តិការណ៍ទី ៧៖ វៀតណាម នាំមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
ពរតតការណលេចធលោទាង ១០ របស វៀតណាម កនងឆនា ២០២២ ពនតយជរើសរើសដោយទភនាកងារពតមានវៀតណាម hinh anh 8ព្រឹត្តិការណ៍ទី ៨៖ ស្ថានភាពកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈដោយកន្លែងនៅ មូលដ្ឋានជាច្រើន
ពរតតការណលេចធលោទាង ១០ របស វៀតណាម កនងឆនា ២០២២ ពនតយជរើសរើសដោយទភនាកងារពតមានវៀតណាម hinh anh 9ព្រឹត្តិការណ៍ទី ៩៖ ទឹកជន់លិចខុសពីធម្មតានៅភូមិភាគកណ្តាល
ពរតតការណលេចធលោទាង ១០ របស វៀតណាម កនងឆនា ២០២២ ពនតយជរើសរើសដោយទភនាកងារពតមានវៀតណាម hinh anh 10ព្រឹត្តិការណ៍ទី ១០៖ វៀតណាម ជាលើកដំបូងឈានចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ World Cup បាល់ទាត់នារី
ផលិតដោយ៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺន ហេង

សំណើ