ពលរដ្ឋដ៏តូចច្រឡឹងទាំងឡាយនៅលើប្រជុំកោះ ទ្រឿងសា

ប្អូនៗ ពលរដ្ឋដ៏តូចច្រឡឹងប្រលែងលេងដោយភាពស្រស់ស្រាយគ្មានកង្វល់នៅលើទីធ្លានៃសាលាបឋមសិក្សាទីរួមស្រុក ទ្រឿងសា ប្អូនៗ ពលរដ្ឋដ៏តូចច្រឡឹងប្រលែងលេងដោយភាពស្រស់ស្រាយគ្មានកង្វល់នៅលើទីធ្លានៃសាលាបឋមសិក្សាទីរួមស្រុក ទ្រឿងសា

ទីរួមស្រុក ទ្រឿងសា និងឃុំកោះទាំងឡាយនៅប្រជុំកោះ ទ្រឿងសា (ខេត្ត ខាញ់ហ្វា) នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគ ពង្រឹងដោយឥតឈប់ឈរ។

ពលរដឋដតចចរឡងទាងឡាយនៅលើបរជកោះ ទរឿងសា hinh anh 1ប្អូនៗ ពលរដ្ឋដ៏តូចច្រឡឹងប្រលែងលេងដោយភាពស្រស់ស្រាយគ្មានកង្វល់នៅលើទីធ្លានៃសាលាបឋមសិក្សាទីរួមស្រុក ទ្រឿងសា
ពលរដឋដតចចរឡងទាងឡាយនៅលើបរជកោះ ទរឿងសា hinh anh 2ក្នុងម៉ោងរៀននៃលោកគ្រូនិងកូនសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាទីរួមស្រុក ទ្រឿងសា

អង្គភាពរដ្ឋបាលទាំង ៣ នៅលើកោះសុទ្ធសឹងតែមានសាលារៀន មជ្ឈ មណ្ឌល សុខភាព មណ្ឌលលេងកម្សាន្តសម្រាប់កុមារ ទេសភាពបរិស្ថានបៃតងស្រស់ស្អាតបម្រើប្រជាជននៅលើកោះកាន់តែប្រសើរឡើងៗ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។

ពលរដឋដតចចរឡងទាងឡាយនៅលើបរជកោះ ទរឿងសា hinh anh 3ការប្រគល់ជូនអាហារូបករណ៍នៃមូលនិធិ វឺអាយិញ ដល់ប្អូនៗ សិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាឃុំ ស៊ិញតូន
ពលរដឋដតចចរឡងទាងឡាយនៅលើបរជកោះ ទរឿងសា hinh anh 4ពលរដ្ឋដ៏តូចច្រឡឹង ឡឹមញ៉ឹតគៀនហ៊ុយ អាយុមិនទាន់ដល់ ២ ឆ្នាំផងត្រូវបានម្តាយជាអ្នកស្រី ង្វៀនធីភឿងយុង ដុបដោយកង់សម្លឹងមើលទៅកាន់បង្គោលតម្រុយសីមាលើកោះ ទ្រឿងសាលើន

មានពលរដ្ឋដ៏តូចច្រឡឹងជាច្រើន ក្នុងចំណោមនោះ មានកុមារីកុមារាអាយុទើបតែ ១ ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានគ្រួសារ សហគមន៍ ប្រជាជន កម្មា ភិបាល យុទ្ធជននៅលើកោះមើលថែនិងបង្ហាត់បង្រៀនចិញ្ចឹមបីបាច់ដ៏ល្អ ប្អូនៗ កុមារីកុមារាសុទ្ធសឹងតែស្លូតបូត ចេះស្តាប់បង្គាប់សុភាពរាបសា ហើយរៀនសូត្រពូកែ។ល៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ស៊ីទ្វៀន
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ