ភាពភ្លឺចិញ្ចាចនៃការបាញ់កាំជ្រួចស្វាគមន៍បុណ្យឯករាជ្យជាតិ​ ថ្ងៃទី ២​ ខែ​ កញ្ញា

ការបាញ់កាំជ្រួចនសួនច្បារ ថុញញ៉ឹត  (ឯករាជ្យ) រដ្ឋធានី ហាណួយ។
រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ការបាញ់កាំជ្រួចនៅផ្លូវរូងក្រោម​បាតទន្លេ សាយហ្គន ខ័ណ្ឌទី ២ ទីក្រុង ហូជីមិញ។​ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ការបាញ់កាំជ្រួចយ៉ាងត្រចះត្រចង់ខាងទន្លេ សាយហ្គន​ ទីក្រុង ហូជីមិញ។
រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ទោះបីជាអាកាសធាតុមិនអំណោយផល ប៉ុន្តែប្រជាជនជាច្រើននៅតែទ្រាំទ្រក្រោមមេឃភ្លៀង មើលកាបាញ់កាំជ្រួចនៅបឹង ហ៊ាន់គៀម រដ្ឋធានី ហាណូយ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


បាញ់កាំជ្រួចនៅរដ្ឋធានី​ ហាណូយ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


ប្រជាជនឈរហាលភ្លៀងមើលការបាញ់កាំជ្រួចនៅបឹង ហ៊ាន់គៀម រដ្ឋធានី ហាណូយ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ