ភាពវិសេសវិសាលនៃពិធីកក់សក់របស់ជនជាតិ ថៃ ស

ពិធីកក់សក់គឺជាពិធីកិច្ចលាងជម្រះអោយរសាត់ទៅនូវប្រការអពមង្គល ឧបទ្រពចង្រៃទាំងឡាយ
របស់ជនជាតិ ថៃ - ស នៅឃុំ ខុងឡាវ ស្រុក ផុងថូ (ខេត្ត ឡាយចូវ)។

ភាពវសេសវសាលនៃពធកកសករបសជនជាត ថៃ ស hinh anh 1សម្រស់របស់នារីៗ ថៃ ក្នុងពិធីកក់សក់

ឆ្លងតាមរយៈពិធីកិច្ចនេះជនជាតិ ថៃ - ស មានបំណងចង់ជម្រុះចោលឲ្យជ្រះស្រឡះនូវគ្រោះមហន្តរាយ ជំងឺតម្កាត់រសាត់តាមទឹកសំដៅបួងសួងសុំប្រការដ៏ល្អប្រសើរ សំណាងល្អ សេចក្តីចម្រុងចម្រើន។

រូបថត៖ ង្វៀន អ្វាញ់
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ