មហាបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ ២.៥៦៥ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ

មហាបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ ២.៥៥៦ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្នុងវិសាលភាពលក្ខណៈផ្ទៃក្នុង មិនប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។ រូបថត៖ ស៊ន់ឃូ មហាបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ ២.៥៥៦ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្នុងវិសាលភាពលក្ខណៈផ្ទៃក្នុង មិនប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។ រូបថត៖ ស៊ន់ឃូ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១  (ត្រូវនឹងថ្ងៃពេញបូណ៌មី ខែ ទី ៤ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័កតាមចន្ទគតិ ប្រតិទិន វៀតណាម) នៅឯវត្ត វៀតណាម ក្វឹកទឺ សមាគមពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ក្រុង ហូជីមិញ បានរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមអមមហាបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ ២.៥៥៦។

មហាបណយវសាខបជាពទធសករាជ ២.៥៦៥ នៅទករង ហជមញ hinh anh 1

មហាបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ ២.៥៥៦ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្នុងវិសាលភាពលក្ខណៈផ្ទៃក្នុង មិនប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។ រូបថត៖ ស៊ន់ឃូ

មហាបុណ្យត្រូវបានប្រារព្ធក្នុងវិសាលភាពលក្ខណៈផ្ទៃក្នុង មិនប្រមូលផ្តុំមនុស្សម្នាច្រើន ធានាបណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រព័ត៌មានសារគមនា គមន៍ផ្សេងៗនៃសមាគមពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ទីក្រុងដើម្បីបុព្វជិតនិងពុទ្ធបរិស័ទ មហាជនរួមគ្នាចូលរួមនិងទស្សនាផងដែរ។

មហាបណយវសាខបជាពទធសករាជ ២.៥៦៥ នៅទករង ហជមញ hinh anh 2

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ធិចទ្រីក្វាង ព្រះសង្ឃនាយករងទី ១ នៃព្រះពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ប្រធានគណៈសង្ឃាភិបាល សមាគមពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ទីក្រុង ហូជីមិញ ប្រធានគណៈកម្មការចាត់តាំងមហាបុណ្យនិមន្តប្រតិបត្តិពិធីកិច្ចបូជាធូប។ រូបថត៖ ស៊ន់ឃូ

មហាបណយវសាខបជាពទធសករាជ ២.៥៦៥ នៅទករង ហជមញ hinh anh 3

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ធិចធៀនញ៉ើន  ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលពុទ្ធសាសនា វៀតណាម និមន្តថ្លែងសង្ឃដីកាបើកពិធីបុណ្យនៅទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ស៊ន់ឃូ

នៅថ្ងៃដដែលនោះ នៅទីក្រុង កឹនធើ សមាគមពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ក្រុង កឹនធើ ក៏បានរៀបចំមហាបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ ២.៥៥៦ ផងដែរ៕

មហាបណយវសាខបជាពទធសករាជ ២.៥៦៥ នៅទករង ហជមញ hinh anh 4

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ដាវញឺ សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាល ពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាល ពុទ្ធសាសនា វៀតណាម នៅទីក្រុង កឹនធើ និមន្តថ្លែងសង្ឃដីកា។ រូបថត៖ ង៉ុកធៀន

មហាបណយវសាខបជាពទធសករាជ ២.៥៦៥ នៅទករង ហជមញ hinh anh 5

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ទីក្រុង កឹនធើ ព្រះតេជគុណ លីហ៊ុ និមន្តថ្លែងសង្ឃដីកានៅក្នុងមហាបុណ្យវិសាខបូជានៅទីក្រុង កឹនធើ។ រូបថត៖ ទ្រុងគៀន

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលដោយ៖  សឺនយ៉ាង-បឹងបួ
បញ្ចូលអត្ថបទដោយ៖  ទេវី


សំណើ