មហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចលើកទី ២៖ ឱកាសជួបប្រាស្រ័យទាក់ទង រៀនសូត្ររបស់ ប្រតិភូតំណាង ជនជាតិជាបងប្អូនទាំង ៥៤

មហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចលើកទី ២៖ ឱកាសជួបប្រាស្រ័យទាក់ទង រៀនសូត្ររបស់ ប្រតិភូតំណាង ជនជាតិជាបងប្អូនទាំង ៥៤

មហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ បានបើកជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ នៅ ហាណូយ។

មហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ ឱកាសជបបរាសរយទាកទង រៀនសតររបស បរតភតណាង ជនជាតជាបងបអនទាង ៥៤ hinh anh 1

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បករ សិល្បការិនីជនជាតិភាគតិច

មហាសន្និបាតជាវេទិកាសម្រាប់ជួបប្រាស្រ័យទាក់ទង រៀនសូត្រ ផ្តោះប្តូរពីបទពិសោធន៍រវាងជនជាតិផ្សេងៗ ទៀត ព្រមទាំងជាពេលប្រជុំនយោបាយ សង្គមដ៏ជម្រៅដើម្បីលើកតម្កើងស្មារតី ពង្រឹងទំនុកចិត្ត ការស្រុះស្រួលគ្នារបស់បងប្អូនបណ្តាជនជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស។

មហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ ឱកាសជបបរាសរយទាកទង រៀនសតររបស បរតភតណាង ជនជាតជាបងបអនទាង ៥៤ hinh anh 2

សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អចិន្ត្រៃយ៍គណៈលេខាបក្សអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិល្បករសិល្បការិនីជាជនជាតិភាគតិច

មហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ ឱកាសជបបរាសរយទាកទង រៀនសតររបស បរតភតណាង ជនជាតជាបងបអនទាង ៥៤ hinh anh 3

ប្រតិភូអញ្ជើញទស្សនារូបភាពដែលត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញសម្រាប់អបអសាទរមហាសន្និបាត

មហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ ឱកាសជបបរាសរយទាកទង រៀនសតររបស បរតភតណាង ជនជាតជាបងបអនទាង ៥៤ hinh anh 4

កម្មវិធីសម្តែងវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីបណ្តាជនជាតិភាគតិចក្នុងមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ ២០២០

មហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតចលើកទ ២៖ ឱកាសជបបរាសរយទាកទង រៀនសតររបស បរតភតណាង ជនជាតជាបងបអនទាង ៥៤ hinh anh 5

កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈដ៏វិសេសវិសាលរបស់បណ្តាជនជាតិភាគតិចក្នុងមហាសន្និបាត

មុនពេលចាប់ផ្តើមមហាសន្និបាត មានប្រតិភូជាច្រើនរូបបានចែករំលែកពីចំណាប់អារម្មណ៍ បំណងប្រាថ្នាអំពីការងារ ស្នាដៃផ្សេងៗ ដែលខ្លួនសម្រេចបានជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅសម្រាប់ស្រុកកំណើតជនជាតិខ្លួន៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ហៀនហាញ់ - ថុញញ៉ឹត - យ័នតឹន - យឿងយ៉ាង - ភឿងហ្វា


សំណើ