រឿង “មនុស្សព្រៃ” នៅ ជីសេ (ខេត្ត យ៉ាឡាយ) គឺជាព័ត៌មានចចាមអារាមមិនពិត

បងស្រី តាក់ (ខាងស្តាំ) ត្រូវបានសាច់ញាតិថែទាំ។ រូបថត៖ ហ្វាយណាម - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម។

អ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម បានមានវត្តមាននៅគេហដ្ឋានគ្រូសារអ្នកទទួលយក “មនុស្សព្រៃ” ដែលត្រឡប់មកវិញនោះ ហើយរួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្វែងយល់និងអះអាងថា៖ មនុស្សដែលបានត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារវិញនោះគឺស្រ្តីម្នាក់មានឈ្មោះថា តាក់ (អាយុ ៤០ ឆ្នាំ) មានជំងឺសរសៃ​ប្រសាទ​វង្វេងឆ្លងចូលដែនដីប្រទេសកម្ពុជាជាមិត្តអស់រយៈពេល ១០ ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ហើយបានគ្រួសារខ្មែរមួយជួយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែទាំ។ បងស្រី តាក់ គឺជាកូននៃក្រុមគ្រួសារជនជាតិបាណារ មួយនៅភូមិ ត្រា (ឃុំ បារម៉ាយ ស្រុក ជឺសេ) មានឳពុកឈ្មោះ ប៉ែវ និងម្តាយឈ្មោះ យ៉ីន។

ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់បងស្រី តាក់ សប្បាយរីករាយពេលទទួលគាត់ត្រឡប់មក វិញ។ រូបថត៖ ហ្វាយណាម - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។

បងស្រី តាក់ កំពុងសម្របចូលជាមួយក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិ។ រូបថត៖ ហ្វាយណាម - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។

បងស្រី តាក់ ជាមួយឳពុក។ រូបថត៖ ហ្វាយណាម - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។
 
លោក ង្វៀនវ៉ាន់ថុង - ប្រធានស្ថាប័នតំណាងនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមប្រចាំនៅខេត្ត យ៉ាឡាយ ចុះសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តក្រុមគ្រួសារបងស្រីតាក់។ រូបថត៖ ហ្វាយ ណាម - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។


សំណើ