រូបភាពមួយចំនួនអំពីពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូងទាំងស្រុង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ (៣០/៤/១៩៧៥ - ៣០/៤/២០១៥)


កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំសូមឧទ្ទេសនាមដោយសេចក្ដីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នូវរូបភាពមួយចំនួនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារសំខាន់នេះដែលបានថតដោយអ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។

ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ រដ្ឋសភា រដ្ឋាភិបាល ក្នុងអង្គពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម 


លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនតឹនយុង អញ្ជើញអានសុន្ទកថានៅពិធីមិទ្ទិញ។​   
រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម 


ប្លុកទង់បក្ស ទង់ជាតិចូលរួមក្បួនដង្ហែរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម 


ប្លុកទង់ជ័យនៃកងទ័ពទាំង ៥ ក្រុមចូលរួមព្យុហយាត្រាយោធារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ 
រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម 


រថយន្តបញ្ជាក្រុមទង់ជ័យនៃក្បួនទ័ពដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ទោ បេស៊ន់ទ្រឿង នាយរងអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមនិងទង់ជ័យប្ដេជ្ញាដណ្ដើមយក ជ័យជំនះនៃកងទ័ពប្រជាជន វៀតណាម ចូលរួមព្យុហយាត្រាយោធារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ 
រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម 


ប្លុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលរួមព្យុហយាត្រាយោធារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងាព័ត៌មាន វៀតណាមប្លុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលរួមព្យុហយាត្រាយោធារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងាព័ត៌មាន វៀតណាម


ប្លុកកងត្រែទ័ពចូលរួមព្យុហយាត្រាយោធារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម


ប្លុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលរួមព្យុហយាត្រាយោធារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងាព័ត៌មាន វៀតណាម

ប្លុកកុមារនិងយុវជនវៀតណាមដង្ហែរូបអ៊ំហូ ចូលរួមក្បួនដង្ហែរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ 
រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមចូលរួមក្បួនដង្ហែរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ប្លុកមហាជនចូលរួមក្បួនដង្ហែរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ប្រជាជនក្រុង ហូជីមិញ ក្នុងពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ  (៣០/៤/១៩៧៥  – ៣០/៤/២០១៥)។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អតីតយុទ្ធជនទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ  (៣០/៤/១៩៧៥  – ៣០/៤/២០១៥)។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អបអរសាទរការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ (៣០/៤/១៩៧៥  – ៣០/៤/២០១៥) នារាត្រីថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា នៅបរិវេណនៃវេទិកានៅខាងមុខនៃសាលសន្និសីទ ថុងញ៉ឹត ក្រុង ហូជីមិញ គណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិរៀបចំការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បណ្ដាថ្ងៃបុណ្យធំនិងគណៈកម្មាធិ ការប្រជាជនទីក្រុង​ ហូជីមិញ បានរៀបចំកម្មវិធីសិល្បៈពិសេសក្រោមប្រធានបទ "ប្រជាជាតិទាំងមូលប្រកបដោយក្ដីសោមនស្សរីករាយពេញលេញ"។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

នៅរាត្រីថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ទីក្រុង ហូជីមិញ រៀបចំការបាញ់កាំជ្រូច រយៈកំពស់ខ្ពស់នៅ ៧ កន្លែងដើម្បីអបអរសាទរការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ (៣០/៤/១៩៧៥  –៣០/៤/២០១៥)។


នៅរាត្រីថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥  គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង ហាណូយ បានរៀបចំការបាញ់កាំជ្រួចសិល្បៈនៅ ៦ កន្លែងដើម្បីអបអរសាទរការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៤០ ឆ្នាំនៃទិវារំដោះភូមិភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ (៣០/៤/១៩៧៥  – ៣០/៤/២០១៥)។ ក្នុងរូបថត៖ ការបាញ់កាំជ្រូចនៅបឹង ហ៊ាន់គៀម។រូបថត៖  ហ្វាងហ៊ុង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ