លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស៊ន់ភុក នឹងអញ្ជើញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគចិន – អាស៊ាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស៊ន់ភុក។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

 


សំណើ