លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស៊ន់ភុក៖ "វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង ត្រូវមានខឿនសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មឈ្លាសវៃ ចីរភាព"

វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង គឺជាវាលទំនាបមួយក្នុងចំណោមវាលទំនាបធំៗ នៅលើពិភពលោកដែលត្រូវរង ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រ សកម្មភាពពីដើមប្រភពនៃទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាដោយសាមីខ្លួនផ្ទាល់ នៃទម្រង់រូបភាពដែលអភិវឌ្ឍដោយខ្វះលក្ខណៈជាទូទៅ ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខណៈក្នុងតំបន់...។
វាលទំនាបទនេ ្លគឺវឡុង គន់មើលពីទីខ្ពស់
 
ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យអំពីវាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង មួយអភិវឌ្ឍដោយស្ថិរភាព វិបុលភាព នាចុងខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុង កឹនធើ"អង្គ ប្រជុំស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពវាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង បន្សុំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ" ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជាលើកដំបូង។
 
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរ្ទកថាក្នុងអង្គប្រជុំស្រីពីការអភិវឌ្ឍប្រកមដោយស្ថិរភាពវាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង បន្សុំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

អញើ្ជញថែង្ល សុន្ទរកថាកុ្នងអង្គប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្តី្រ ង្វៀនស៊ន់ភុក បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ត្រូវតែកសាង វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង អោយក្លាយទៅជាជ្រលងនៃការច្នៃប្រឌិតពីខឿនកសិកម្មមួយពហុមុខងារ អនុវត្តខ្លាំងក្លាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ បច្ចេកទេសជឿនលឿនទៅក្នុងផលិតកម្មកសិកម្ម បន្សុំទៅនឹងបរិស្ថានជ្រាបជាតិប្រៃ កង្វះទឹកសាបនិងដីល្បាប់ ផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសត្វចិញ្ចឹម ដំណាំដាំដុះ សមស្របជាមួយលក្ខខណ្ឌថ្មី ក្នុងនោះ យកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតកម្មធ្វើជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់។
 
ជំនះចំណុចបាក់សុ្រតដីមួយកនែង្ល នៅតំបន់ដែលជះឥទិ្ធពលដោយផ្ទាល់ដល់សុវត្ថិភាពនៃតំបន់ប្រជានិករប្រមូលផ្តុំនៅទីរួមខេត្ត កាយឡី (ខេត្ត ទៀនយ៉ាង)

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំណូមពរឱ្យកំណត់ទ្រង់ទ្រាយនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាពវាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង ខំប្រឹងប្រែងដល់ឆ្នាំ ២០៥០ តម្រូវឱ្យក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានកម្រិតអភិវឌ្ឍបង្គួរបើធៀបនឹងទូទាំងប្រទេស មានកម្រិតរៀបចំសង្គមជឿនលឿន GDP គិតជាមធ្យមក្នុងមនុស្សម្នាក់សម្រេចបានជិត ១០.០០០ USD សមាមាត្រកសិកម្មអេកូឡូស៊ីកសិកម្ម អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់សម្រេចបានជាង ៨០% កម្រិតបង្រ្គបព្រៃឈើសម្រេចបានជាង ៥%។
 
បងប្អូនមាមីងនៅភូមិ គីមគ្វី ឃុំ វ៉ឹនខាញ់ស្រុក អានមិញ (ខេត្ត គៀនយ៉ាង) បានជួសជុលប៉ះប៉ូវច្រាំងទំនប់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងរលកសមុទ្រ
 
វាលស្រែស្រូវរដូវទឹកសម្រកឆ្នាំ ២០១៥ - ២០១៦ ត្រូវងាប់ស្លោកដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឃុំ លិចហូយធឿង ស្រុក ត្រឹនដេ (ខេត្ត សុកត្រាំង)

ឈ្មួញប្រមូលទិញ ដឹកជញ្ជូនស្រូវផ្គត់ផ្គង់អោយបណ្តារោងចក្រកែច្នៃអង្ករនាំចេញនៅខេត្ត គៀនយ៉ាង
កឹនធើ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលទីកុ្រងនៃតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្តល់ជាយោបល់អោយស្រាវជ្រាវបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្ឍវាលទំនាបទន្លេគឺវឡុង។ ពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ ២០២០ ចំណាយថវិកាដោយមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងហោច ណាស់ ១ ពាន់លានដុល្លារ។ កសាងយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាប្រទេសនិងអង្គការអន្ដរជាតិ ជាពិសេសគឺតំបន់វាលទំនាបធំៗ នៅ លើពិភពលោកដើម្បីឆ្លៀតយកការជួយឧបត្ថម្ភអំពីបទពិសោធន៍ បច្ចេកវិទ្យានិងបច្ចេកទេសនៃបណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍...៕
ក្វាងវ៉ូ - ថុងញ៉ឹត - យុយឃឿង​ - ឡេហុយហាយ - អានហៀវ - មិញទ្រី - ឡេសែន

សំណើ