លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ និង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ បង្កើតទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីដ៏ថ្លៃថ្នូររវាងប្រជាជនទាំងពីរប្រទេសកាន់តែស៊ីជម្រៅ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែ មិថុនា នៅតំបន់ព្រំដែនរវាងស្រុក ឡុកនិញ ខេត្ត ប៊ិញភឿក និងស្រុក មេមត់ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ប្រទេស កម្ពុជា បណ្តាសកម្មភាពបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៤៥ “ទិវា ការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុលពត” របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ថ្ងៃទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៧ - ថ្ងៃទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២)។

លោកនាយករដឋមនតរ ផាម មញជញ នង សមតេចតេជោ ហន សែន៖ បងកើតទនាកទនងមតតភាពសាមគគភាពជាបរពៃណដថលៃថនររវាងបរជាជនទាងពរបរទេសកានតែសជមរៅ hinh anh 1លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៤៥ “ទិវា ការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុលពត” របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន ។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះ មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក ផាម មិញជិញ។

លោកនាយករដឋមនតរ ផាម មញជញ នង សមតេចតេជោ ហន សែន៖ បងកើតទនាកទនងមតតភាពសាមគគភាពជាបរពៃណដថលៃថនររវាងបរជាជនទាងពរបរទេសកានតែសជមរៅ hinh anh 2នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អញ្ជើញចូលរួមខាងភាគី វៀតណាម ក៏មាន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនានា៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល ក្រសួងការបរទេស ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសមជ្ឈិម ទទួលបន្ទុកខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប៊ិញភឿក និងខេត្ត តីនិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត វៀតណាម ប្រចាំនៅ កម្ពុជា និងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នមជ្ឈិមនិងមូលដ្ឋានមួយចំនួន មេបញ្ជាការបណ្តាយោធភូមិភាគ បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែន។

លោកនាយករដឋមនតរ ផាម មញជញ នង សមតេចតេជោ ហន សែន៖ បងកើតទនាកទនងមតតភាពសាមគគភាពជាបរពៃណដថលៃថនររវាងបរជាជនទាងពរបរទេសកានតែសជមរៅ hinh anh 3លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី កម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន កាត់ខ្សែបូណ៌សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់អគារមិត្តភាព។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
លោកនាយករដឋមនតរ ផាម មញជញ នង សមតេចតេជោ ហន សែន៖ បងកើតទនាកទនងមតតភាពសាមគគភាពជាបរពៃណដថលៃថនររវាងបរជាជនទាងពរបរទេសកានតែសជមរៅ hinh anh 4លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី កម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន ដាំដើមឈើមិត្តភាពនៅតំបន់ X-១៦។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
លោកនាយករដឋមនតរ ផាម មញជញ នង សមតេចតេជោ ហន សែន៖ បងកើតទនាកទនងមតតភាពសាមគគភាពជាបរពៃណដថលៃថនររវាងបរជាជនទាងពរបរទេសកានតែសជមរៅ hinh anh 5លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី កម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៤៥ “ទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុលពត” ។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
លោកនាយករដឋមនតរ ផាម មញជញ នង សមតេចតេជោ ហន សែន៖ បងកើតទនាកទនងមតតភាពសាមគគភាពជាបរពៃណដថលៃថនររវាងបរជាជនទាងពរបរទេសកានតែសជមរៅ hinh anh 6លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី កម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន អញ្ជើញថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅតំបន់ X-១៦។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ភាគី កម្ពុជា មានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ៦ រូប បណ្តារដ្ឋមន្ត្រី ឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ព ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ផ្នែក មូលដ្ឋានមួយចំនួននិងឯកអគ្គរាជទូត កម្ពុជា ប្រចាំប្រទេស វៀតណាម៕

ព័ត៌មាននិងរូបថត៖ យឿងយ៉ាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ