លោក ថាច់ សាខា កសិករ ខ្មែរ ម្នាក់អស់ពីចិត្តពីថ្លើមដើម្បីសហគមន៍

មកពីការបង្កបង្កើតផលយ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាម ចេះសន្សំសំចៃក្នុងការចាយវាយទុកលុយសម្រាប់ទិញដីធ្លីបន្ថែម មកទល់សព្វថ្ងៃនេះគ្រួសារលោក ថាច់ សាខា មានផ្ទៃដីដាំស្រូវចំនួន ៤ ហិកតាហើយមានផ្ទះសំបែងធំទូលាយជាបង្គួរទៀតផង មកពីការបង្កបង្កើតផលយ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាម ចេះសន្សំសំចៃក្នុងការចាយវាយទុកលុយសម្រាប់ទិញដីធ្លីបន្ថែម មកទល់សព្វថ្ងៃនេះគ្រួសារលោក ថាច់ សាខា មានផ្ទៃដីដាំស្រូវចំនួន ៤ ហិកតាហើយមានផ្ទះសំបែងធំទូលាយជាបង្គួរទៀតផង

ដោយបានខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រមាណ ១០០ លានដុងកុ្នងមួយឆ្នាំតែងតែជួយមនុស្សមា្នគ្រប់រូប ព្រមទាំងសកម្មក្នុងការបំផុសចលនាមាមីងបងប្អូនអោយចូលរួមកិច្ចចលនាប្រជា ជនទាំងមូលសាមគ្គីកសាងតំបន់លំនៅឋាន។ល។

លោក ថាច សាខា កសករ ខមែរ មនាកអសពចតតពថលើមដើមបសហគមន hinh anh 1មកពីការបង្កបង្កើតផលយ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាម ចេះសន្សំសំចៃក្នុងការចាយវាយទុកលុយសម្រាប់ទិញដីធ្លីបន្ថែម មកទល់សព្វថ្ងៃនេះគ្រួសារលោក ថាច់ សាខា មានផ្ទៃដីដាំស្រូវចំនួន ៤ ហិកតាហើយមានផ្ទះសំបែងធំទូលាយជាបង្គួរទៀតផង

លោក ថាច់ សាខា (អាយុ ៥៦ ឆ្នាំ ជនជាតិ ខែ្មរ) តែងតូ្រវបានអ្នកភូមិនៅភូមិលេខ ៩ ឃុំ វីទុ្រង សុ្រក វីធុយ (ខេត្ត ហូវយ៉ាង) គោរពរាប់អាន អោយ តមៃ្លពីភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមកុ្នងការងារ។ រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅអាយុ ២៤ ឆ្នាំ ជាមួយនឹងផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលគ្រាដំបូងទំហំ ២ ហិកតា ជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារលោក ខា ក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះការលំបាកលំបិនជាច្រើនដែរ។

មកពីការបង្កបង្កើតផលយ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាម ចេះសន្សំសំចៃក្នុងការចាយវាយទុកលុយសម្រាប់ទិញដីធ្លីបន្ថែម មកទល់សព្វថ្ងៃនេះគ្រួសារលោកមានផ្ទៃដីដាំស្រូវចំនួន ៤ ហិកតា ហើយមានផ្ទះ សំបែងធំទូលាយជាបង្គួរទៀត ផង។

លោក ថាច សាខា កសករ ខមែរ មនាកអសពចតតពថលើមដើមបសហគមន hinh anh 2លោក ថាច់ សាខា ពិនិត្យមើលម៉ាស៊ីនបូមទឹកមុនពេលបូមទឹកអោយមាមីងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅភូមិលេខ ៩ ឃុំ វីទ្រុង ស្រុក វីធុយ (ខេត្ត ហូវយ៉ាង)

មិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេ លោក ខា ថែមទាំងបើកចិត្តបើកបេះដូងជាស្រេចសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដើមទុន ផ្តល់បទពិសោធន៍អំពីការប្រកបរបររកស៊ីដល់ក្រុមគ្រួសារដែលជួបការលំបាកលំបិននៅក្នុងភូមិ ព្រមទាំងបង្កើតក្រុមសហការបូម ទឹកសម្រាប់បម្រើតម្រូវការស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីដំណាំស្រូវនៅមូលដ្ឋានទៀតផង។

តាំងចិត្តឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការរកស៊ី តែងតែជួយជ្រោមជ្រែងមនុស្សម្នាគ្រប់រូប លោក ខា ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងសហគមន៍ ខ្មែរ នៅមូលដ្ឋាន។

លោក ថាច សាខា កសករ ខមែរ មនាកអសពចតតពថលើមដើមបសហគមន hinh anh 3លោក ថាច់ សាខា រួមជាមួយសមាជិកក្រុមសហការបូមទឹកភូមិលេខ ៩ ឃុំ វីទ្រុង ស្រុក វីធុយ (ខេត្ត ហូវយ៉ាង) អញ្ជើញទៅទស្សនាវាលស្រែរបស់មាមីងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ក្នុងតំបន់

យោងតាមលោកស្រី ត្រឹន ហុងទីម លេខា គណៈកម្មាធិការ បក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ វីទ្រុង ទូទាំងឃុំមានបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ជិត ២០០ គ្រួសាររស់នៅប្រមូលផ្តុំភាគច្រើននៅភូមិលេខ ៩ ក្នុងចំណោមនោះលោក ថាច់ សាខា ជាគំរូតួយ៉ាងមួយ ធ្វើជាគំរូ ហើយមាន ប្រជាប្រិយភាពចំពោះបងប្អូនជនជាតិ ទទួលបានការលើកសរសើរនិងជូនរង្វាន់ក្នុងកិច្ច ចលនាជាច្រើននៅមូលដ្ឋាន៕

អត្ថបទនិងរូបភាព៖ ហុងថាយ

បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ