សកម្មភាពជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ ២០២១ របស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅទីក្រុង កឹនធើ

ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីក្រុង កឹនធើ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខនិងប្រគេនពរអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅសមាគម សាមគ្គី ព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិក្រុង កឹនធើ ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីក្រុង កឹនធើ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខនិងប្រគេនពរអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅសមាគម សាមគ្គី ព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិក្រុង កឹនធើ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ គណៈកម្មាធិការបក្ស ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈ កម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម នៃទីក្រុង កឹនធើ និងតំណាងបណ្ដាស្ថាប័ន គណៈកម្មការ ផ្នែក នៃទីក្រុង បានចាត់តាំងក្រុមការងារជាច្រើន អញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ ប្រគេនពរ ជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ២០២១ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសាសនា វត្តអារាមពុទ្ធសាសនា ទីសក្ការបូជារបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅលើភូមិសាស្រ្តនៃទីក្រុង៕

សកមមភាពជនពរបណយចលឆនាថមបរពៃណ ឆនា ២០២១ របសបងបអនជនជាតខមែរនៅទករង កនធើ hinh anh 1ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីក្រុង កឹនធើ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខនិងប្រគេនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅសមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិក្រុង កឹនធើ
សកមមភាពជនពរបណយចលឆនាថមបរពៃណ ឆនា ២០២១ របសបងបអនជនជាតខមែរនៅទករង កនធើ hinh anh 2លោក ង្វៀនង៉ុកហែ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង កឹនធើ អញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុដល់ សមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិ ទីក្រុង កឹនធើ
សកមមភាពជនពរបណយចលឆនាថមបរពៃណ ឆនា ២០២១ របសបងបអនជនជាតខមែរនៅទករង កនធើ hinh anh 3លោក ឡេក្វាងម៉ាញ់ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង កឹនធើ អញ្ជើញ ប្រគេនទេយ្យវត្ថុដល់សមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិទីក្រុង កឹនធើ

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ង៉ុកធៀន
ប្រែសម្រួលដោយ៖ សឺនហេង - បឹងបួ


សំណើ