សកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនតឹនយុង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន - សហរដ្ឋអាមេរិក


លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក អូបាម៉ា ទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ង្វៀនតឹនយុង។​ រូបថត៖ ឌឹកតាម - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) នៅសាន់នីលែន ទីក្រុង Palm Spring រដ្ឋកាលីហ័្វរញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រារព្ធពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន - អាមេរិក។ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ង្វៀនតឹនយុង ដឹកនាំគណៈ ប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ។ ក្នុងរូបថត៖ ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំ។​ រូបថត៖ ឌឹកតាម - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ង្វៀនតឹនយុង ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ វៀតណាម អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន - អាមេរិក។​ រូបថត៖ ឌឹកតាម - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន - អាមេរិក កាលថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) នៅសាន់នីលែន ទីក្រុង Palm Spring រដ្ឋកាលីហ័្វរញ៉ា សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនតឹនយុង អញ្ជើញជួបសវនាការជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ ប្រាយុទ្ធ  ចាន់អូឆា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន - អាមេរិក កាលថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) នៅសាន់នីលែន ទីក្រុង Palm Spring រដ្ឋកាលីហ័្វរញ៉ា សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនតឹនយុង អញ្ជើញជួបសវនាការជាមួយលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី ចូកូ វីដូដូ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន - អាមេរិក ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅឯទីក្រុង Palm Spring រដ្ឋកាលីហ័្វរញ៉ា (សហរដ្ឋអាមេរិក) ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ង្វៀនតឹនយុង អញ្ជើញជាសាក្ខីភាពក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង សហប្រតិបត្តិការរវាងធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាម (BIDV) ជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Melifel កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ អភិវឌ្ឍផលិតផលជលផលរវាងក្រុមហ៊ុនជលផល បៀនដុង ជាមួយក្រុមហ៊ុន H2Origins SEAFOOD និងកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាសណ្ឋាគារ Park Hyatt នៅវៀតណាម រវាងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Thai Group ជាមួយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Hyatt ។ រូបថត៖ ឌឹកតាម - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ